Protokoll förbundets revisorer 2018-09-17

Här finns handlingar från kommunalförbundets revisorers sammanträde 2018-09-17.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Protokoll 2018-09-17