Lekmannarevisorernas sammanträde 2019-04-17

Här finns handlingar från lekmannarevisorernas sammanträde 2019-04-17.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Protokoll 2019-04-17