Arbetsutskottets sammanträde 2017-10-12

Här finns handlingar till arbetsutskottets sammanträde 2017-11-12.

Frågor om handlingarna ställs till myndighetens registrator via e-post på adressen registrator@dintur.se.

Kallelse 2017-10-12
Protokoll 2017-10-12.