Trafikinformation

Se all trafikinformation

Tillfälligt indragna hållplatser – Linje 45

3 Okt, 2022 - 4 Nov, 2022

På grund av vägarbete kan linje 45 inte trafikera hållplatserna Linjevägen, Linjevägen 15, Linjevägen 1 och ICA Remsle. Vi hänvisar till hållplats Ryttargatan/Lv 335 (vid pizzerian).

Tillfälligt indragen hållplats - Salmostaden, Ålen

26 Sep, 2022 - 28 Okt, 2022

På grunda av vägarbete utmed Järvhagavägen – Sörbyvägen kommer hållplats Salmostaden inte kunna trafikeras från 26 september. Under tiden hållplats Salmostaden är stängd hänvisar vi till hållplats Ålen. Därefter kommer hållplats Ålen att stängas och då hänvisar vi istället till hållplats Salmostaden. Förseningar kan uppstå då trafiken kommer att regleras med trafikljus förbi vägarbetet. Gäller linje 404, 405 och 417.

Ombyggnation av hållplats - Härbrevägen, Svartbyvägen

21 Sep, 2022 - 30 Nov, 2022

Hållplats Härbrevägen är tillfälligt indragen från onsdag 21 september på grund av ombyggnation. Vi hänvisar då till hållplats Svartbyvägen. Gäller linje 403, 410, 419 och 442. När ombyggnationen av Härbrevägen är klar stängs hållplats Svartbyvägen och vi hänvisar då istället till Härbrevägen.

Tillfälligt indragen hållplats - Linje 214, 215 och 225

20 Sep, 2022 - 3 Okt, 2022

På grund av släntförstärkning norr om Hammarsbron är vägen avstängd och omledning sker via väg 333 och 334. Linje 214, 215 och 225 kan därför inte trafikera hållplats Loön.

Försening - Framkomlighetsproblem: Linje 28

7 Sep, 2022 - 30 Sep, 2022

Samtliga turer på linje 28 kan försenas uppemot 10 minuter. Detta med anledning av vägarbete och signalreglering väg 86 i Kovland.

Försening - Framkomlighetsproblem - Linje 30

7 Sep, 2022 - 30 Sep, 2022

Samtliga turer på linje 30 kan försenas uppemot 10 minuter. Detta med anledning av vägarbete och signalreglering väg 86 i Kovland.

Ny avgångstid - Linje 191

2 Sep, 2022 - 10 Dec, 2022

Linje 191 med avgångstid 17:40 från Resecentrum Sundsvall C till Torpshammar Konsum får ändrad avgångstid till 17:30 från och med fredag 2/9.

Tillfälligt indragna hållplatser - Linje 3

30 Aug, 2022 - 30 Sep, 2022

Hållplatserna Stuggränd och Pilgränd är tillfälligt indragna på grund av ombyggnation av Gränsgatan. Närmaste hållplatser är Rörgatan och Fänriksgatan.

Ny avgångstid - Linje 191

30 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Linje 191 med avgångstid 05:40 från Stöde skola mot Vattjom får ändrad avgångstid till 05:35 och slutdestination för turen är hållplats Circle K Vattjom.

Trafikförändringar – linje 120

22 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Vägarbetet på väg 562 (mellan Nolby och Resecentrum Sundsvall C) har medfört förseningar på linje 120. För att komma till rätta med förseningarna på linjen gör vi följande förändringar från 22 augusti: • Avgångstiderna från Njurundabommen har ändrats och restiden utökats. • Under vardagar delas linjen vid Sundsvalls busstation. Om du ska göra en resa förbi Sundsvalls busstation med linje 120 så behöver du byta buss. • Linje 120 flyttas därför till hållplatsläge S på Navet (vid Selångersån). Från hållplatsläge S går både linje 120 mot Njurundabommen och Timrå / Sörberge.

Tillfälligt ändrad hållplats - Fläsian (riktning mot Sundsvall)

18 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Hållplats fläsian i riktning mot Sundsvall får tillfälligt hållplatsläge från 18/8. Den tillfälliga hållplatsen ligger i korsningen in mot campingen.

Trafikförändringar – Linje 408

17 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Linje 408 har fått förändrad avgångstid och ändrad linjesträckning för att tillgodose skoltransporter till Skärpeskolan. Turen förlängs från hållplats Ängetskolan till hållplatserna Skärpeskolan – Gullängets Centrum. Mellanliggande hållplatser på denna sträckan kommer inte att trafikeras av linje 408.

Ändrad linjesträckning – linje 411

15 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Linje 411 får ändrad linjesträckning för att tillgodose skoltransporter från Skärpeskolan. Färdriktningen på Södervägen och Skärpevägen ändras. Linjen kommer inte trafikera Hästmarksvägen utan går istället via Myrängsvägen.

Linje 30: Försening - beläggningsarbete

9 Aug, 2022 - 30 Sep, 2022

Linje 30 turerna 8 och 207 Hammarstrand kan bli upp till 10 minuter sen på grund av beläggningsarbete väster om Järkvissle. Trafik signalregleras och leds med lotsbil.

Flytt av hållplatslägen - Navet

8 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Från 8 augusti 2022 till 10 december 2022 flyttas hållplatslägen på Navet på grund av ombyggnationer. Från 22 augusti 2022 flyttas linje 120 till hållplatsläge S på Navet (vid Selångersån). Läs mer på www.dintur.se/hallplats-stenstan/

Tillfälligt indragen hållplats - Väg 86 infart Sättna

28 Jun, 2022 - 10 Dec, 2022

Hållplats Väg 86 infart Sättna flyttas tillfälligt så den ligger strax norr om korsningen 86/320 på grund av vägarbete. Gäller båda riktningarna

Ändrad linjesträckning – linje 3

13 Jun, 2022 - 6 Nov, 2022

Linje 3 kan inte trafikera hållplatserna Idrottsparken, Sporthallen och Västhagen. Resande från Idrottsparken hänvisas till Rättscentrum, resande från Sporthallen hänvisas till Västra Allén, resande från Västhagen hänvisas till Mittuniversitet. Orsak: Vägarbete.

Tillfälligt indragen hållplats - Bredsands skola

11 Maj, 2022 - 31 Dec, 2022

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte från onsdag 11 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.