Vägarbete: linje 50, 202, 216

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50 samt linje 216. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Ändrad linjesträckning: linje 58, PlusBussen

1 Okt, 2018 - 5 Jul, 2019

Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 2018-10-01 till 2019-07-05. Broavstängningen påverkar linje 58 och Plusbussen. De två linjerna får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd. Läs mer om vad avstängningen innebär för de olika linjerna på Härnösands kommuns webbplats, se länken nedan.

Vägarbete: linje 141, linje 191

21 Jan, 2019 - 6 Feb, 2020

På grund av vägarbete på väg E14 kan linje 141 och 191 påverkas av trafikstörningar.

Linje 3: Tillfälligt indragen hållplats

8 Feb, 2019 - 8 Jul, 2019

Linje 3 i riktning mot Navet kommer inte stanna vid hållplats Västhagen mellan klockan 13:30-16:00. Detta betyder att du inte kan resa med linje 3 till eller från hållplats Västhagen i riktningen mot Navet mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar istället till linje 1 hållplats Västermalm eller linje 3 till en tillfällig hållplats vid fickan utanför Himlabadet samt hållplats Sporthallen. Anledningen till förändringen är för att öka säkerheten. Detta gäller tills vidare.

Tillfälligt indragen hållplats Kommunhuset

21 Feb, 2019 - 31 Okt, 2019

Hållplats Kommunhuset, norrgående är indragen tills vidare på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Navet och Bjälkvägen.

Ändrad linjesträckning: Linje 123

26 Apr, 2019 - 20 Okt, 2019

Vägarbete på Juniskärsvägen i Kvissleby från 6 maj. Trafikverket ska förbättra vägens standard genom att gräva ur och byta ut dåliga massor, förbättra diken och lägga ny asfalt mellan Apelvägen och Nylandsvägen. I samband med dessa arbeten kommer även de befintliga farthindren att byggas om. Därför kan vi under vissa perioder inte trafikera Juniskärsvägen i Kvissleby. Från 6 maj 2019 till preliminärt 20 oktober 2019. Hur påverkas linje 123? 6 maj-15 juni Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen. 16 juni-18 augusti linje 123 leds om via junivägen under hela perioden och trafikerar inte Juniskärsvägen. 19 augusti till preliminärt 20 oktober Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen. Dessa hållplatser kan inte trafikeras de tider bussen leds om vi junivägen: Körsbärsvägen Döviksjön Päronvägen Krusbärsvägen Krönängsvägen Bundsböle Östra Juniskärsvägen 90 Flintåsen Infart Ränttorpet Hänvisning till någon av hållplatserna på Junivägen och Skottsundsvägen. Se karta nedanför denna text. Vill du läsa mer om vägarbetet? Läs mer om vägarbetet på sundsvallvaxer.se eller på trafikverket.se.

Karta - ändrad linjesträckning linje 123

Ändrad linjesträckning: Linje 85

6 Maj, 2019 - 30 Sep, 2019

Heffners allé (tidigare Heffnersvägen) stängs av på grund av vägarbete. Detta påverkar linje 85 som får ändrad färdväg, vissa delar av linjen körs med ersättningsfordon (taxi eller annan buss), hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats placeras ut. Detta gäller från 10 maj till preliminärt september 2019. Hur påverkas linje 85 av vägarbetet? Från Bosvedjan/Sjukhuset till hållplats Broparken eller Norra kajen: Om du ska till hållplats Broparken eller Norra kajen och kommer från Sjukhuset behöver du byta från bussen till ett ersättningsfordon vid hållplats Verkstadsgatan. Hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta). Från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet: Du som reser från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet kommer att få resa med ett ersättningsfordon istället för din ordinarie buss. Hållplats Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta). Från Norra kajen mot Sjukhuset/Bosvedjan: Trafikeras med ordinarie buss men hållplats Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta).

Linje 85

Ändrad linjesträckning – linje 1

24 Jun, 2019 - 14 Jul, 2019

Västra vägen stängs av när trafikverket gör förberedelser för att bygga en ny järnvägsanslutning, ett så kallat triangelspår, i Bergsåker. Gäller måndag 24 juni 2019 till söndag 14 juli 2019 • Linje 1 kommer att ha första och sista hållplats vikingen i Granlo och trafikerar inte Bergsåker. • En ersättningsbuss med linjenummer 111 kommer att trafikera Bergsåker-Granloholm och ansluter till busslinje 3 (Granloholm-Navet-Sidsjön) på hållplats Strömstadsvägen. • Hållplats Bergsåkers IP kommer inte trafikeras under perioden. Vi hänvisar istället till hållplats vikingen för resa med linje 1 eller till hållplats Travbanevägen för resa med ersättningsbussen och därefter byte till linje 3 på hållplats Strömstadsvägen.

Ändrad linjesträckning: Linje 28, 30

24 Jun, 2019 - 14 Jul, 2019

Västra vägen stängs av när trafikverket gör förberedelser för att bygga en ny järnvägsanslutning, ett så kallat triangelspår, i Bergsåker. Gäller måndag 24 juni 2019 till söndag 14 juli 2019 Linje 28 och 30 kan inte trafikera följande hållplatser: Västermalms skola Kyrkogården Granlo centrum Högomsvägen Bergsåkers IP Vi hänvisar istället till hållplatsen Bergsåker Travbanevägen.

Ändrad linjesträckning - Linje 132

24 Jun, 2019 - 14 Jul, 2019

Västra vägen stängs av när trafikverket gör förberedelser för att bygga en ny järnvägsanslutning, ett så kallat triangelspår, i Bergsåker. Gäller måndag 24 juni 2019 till söndag 14 juli 2019 Linje 132 kan inte trafikera Bergsåkers IP. Vi hänvisar till Selångergården.

Vägarbete: Linje 120, 636

12 Jun, 2019 - 20 Jun, 2019

På grund av beläggningsarbete på Berglundavägen under perioden 12 juni - 20 juni kan linje 120 och 636 bli försenad.

Försening - Framkomlighetsproblem

19 Jun, 2019 - 19 Jun, 2019

Linje 2 tur 20 med avgång 08:25 från Bosvedjevägen till Östra Birsta är försenad 10min

Sociala medier och branschnyheter