Trafikinformation

Se all trafikinformation

Fordonsproblem - Försening: Linje 42

1 Dec, 2022 - 1 Dec, 2022

Linje 42 med avgångstid klockan 11:10 från Örnsköldsvik RC mot Solberg beräknas bli upp till 15 minuter sen på grund av fordonshaveri.

Ändrad linjesträckning – linje 2 (Birsta)

25 Nov, 2022 - 26 Dec, 2022

Under julhandeln är det mer trafik än vanligt i Birsta. För att skapa en bra tidhållning på bussarna får linje 2 ändrad körväg i Birsta under följande dagar: • Black Friday den 25 november mellan kl. 12 – 19. • lördagar och söndagar från 26 november till 26 december mellan kl. 12 - 19.

Karta över körvägen för linje 2 i Birsta under perioden

Tillfälligt flyttad hållplats – Uslands skola

21 Nov, 2022 - 30 Apr, 2023

Hållplats Uslands skola flyttas cirka 50 meter till en tillfällig hållplats (efter korsningen Fullriggarvägen/Räbbmogatan). Orsak: bussen har svårt att angöra ordinarie hållplats på vinterväglag. Gäller under perioden 21 nov 2022 – 30 april 2023.

Karta

Ändrad linjesträckning – Linje 503

16 Nov, 2022 - 10 Dec, 2022

Linje 503 har en annan linjesträckning under tiden som vägarbeten utförs på Brunnshusgatan. Denna tillfälliga omdragning kommer bli permanent. Linje 503 kommer inte trafikera Brunnhusgatan mellan Nybrogatan och Eriksbergsgränd. Linjen går i stället Nybrogatan-Kastellgatan-Eriksbergsgränd-Brunnhusgatan. Det innebär att: • Hållplats Pumpbacksgatan dras in och resande hänvisas till hållplats Härnösands gymnasium på Brunnhusgatan, nya hållplats Seminariet på Kastellgatan eller hållplats Härnösands centrum • En ny hållplats införs på Kastellgatan i höjd med korsningen till Frideborgsgatan. Hållplatsen får namnet Seminariet. Linje 503 kommer inte trafikera hållplats Landgrenshallen på Eriksbergsgränd. Den hållplatsen kommer endast att användas av de landsbygdslinjer som trafikerar Landgrenshallen/gymnasiet. Resande med linje 503 till och från gymnasiet hänvisas till hållplats Härnösands gymnasium på Brunnshusgatan. Den här förändringen gör vi i syfte att förbättra möjligheterna att resa med buss till/från Södra Brännan och till de verksamheter som kommer att etableras i f.d Seminariet.

Ändring av tidtabell - Linje 191

24 Okt, 2022 - 31 Dec, 2022

Linje 191 tur 16 med avgång 17:30 från resecentrum Sundsvall C mot Torpshammar får ändrad avgångstid till 17:35. Tiden flyttas fram fem minuter för hela turen. Linje 191 tur 13 får förändrad avgångstid från Nedansjö till 16:43 istället för 16:45, samt från Vattjom E14 avgår den 16:51 istället för 16:53.

Tillfälligt indragen hållplats – Pumpbacksgatan (Härnösand)

6 Okt, 2022 - 10 Dec, 2022

Hållplats Pumpbacksgatan blir tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Vi hänvisar till centrum. Bussen leds om via Nybrogatan – Kastellgatan – Brunnhusgatan.

Ändrad linjesträckning - Linje 612, 631, 634, 636

3 Okt, 2022 - 10 Dec, 2022

Från den 3 oktober kommer det att bara finnas ett hållplatsläge kvar i Arenaområdet i Timrå. All av- och påstigning sker på hållplats Arenan, hållplatsläge A. Detta gäller linje 612, 631, 634 samt 636.

Hållplats Arenan

Trafikförändringar – linje 120

22 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Vägarbetet på väg 562 (mellan Nolby och Resecentrum Sundsvall C) har medfört förseningar på linje 120. För att komma till rätta med förseningarna på linjen gör vi följande förändringar från 22 augusti: • Avgångstiderna från Njurundabommen har ändrats och restiden utökats. • Under vardagar delas linjen vid Sundsvalls busstation. Om du ska göra en resa förbi Sundsvalls busstation med linje 120 så behöver du byta buss. • Linje 120 flyttas därför till hållplatsläge S på Navet (vid Selångersån). Från hållplatsläge S går både linje 120 mot Njurundabommen och Timrå / Sörberge.

Tillfälligt ändrad hållplats - Fläsian (riktning mot Sundsvall)

18 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Hållplats fläsian i riktning mot Sundsvall får tillfälligt hållplatsläge från 18/8. Den tillfälliga hållplatsen ligger i korsningen in mot campingen.

Flytt av hållplatslägen - Navet

8 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Från 8 augusti 2022 till 10 december 2022 flyttas hållplatslägen på Navet på grund av ombyggnationer. Från 22 augusti 2022 flyttas linje 120 till hållplatsläge S på Navet (vid Selångersån). Läs mer på www.dintur.se/hallplats-stenstan/

Tillfälligt indragen hållplats - Väg 86 infart Sättna

28 Jun, 2022 - 10 Dec, 2022

Hållplats Väg 86 infart Sättna flyttas tillfälligt så den ligger strax norr om korsningen 86/320 på grund av vägarbete. Gäller båda riktningarna

Tillfälligt indragen hållplats - Bredsands skola

11 Maj, 2022 - 31 Dec, 2022

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte från onsdag 11 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.