Trafikinformation

Se all trafikinformation

Ändrad linjesträckning – Linje 407

17 Maj, 2021 - 2 Jul, 2021

Linje 407 får ändrad linjesträckning på grund av vägarbete. Hållplatserna Axgränd, Sundskolan, Hamptjärnsvägen, Hallbacken och Svedjeholmsvägen kan inte trafikeras. Vi hänvisar till tillfälliga hållplatser på Svedjeholmsvägen vid vägskäl Källströmsvägen och strax innan korsningen till Vetevägen.

Försening - Framkomlighetsproblem: Linje 1, 5

10 Maj, 2021 - 31 Aug, 2021

Det pågår ett vägarbete på Johannedalsvägen där trafiken regleras med trafikljus och det råder sänkt hastighet på sträckan. På grund av detta kan linje 1 och 5 gå med försening.

Begränsning av passagerare – Linje 40

14 Feb, 2021 - 31 Maj, 2021

Från den 14 februari får antalet passagerare på linje 40 (Örnsköldsvik – Östersund) inte överstiga hälften av bussens sittplatser. Det innebär att du kan bli nekad att resa och hänvisad till annan avgång eller förstärkningstrafik när hälften av bussens sittplatser är upptagna.

Indragen hållplats – Alnöbron Östra

11 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021

Hållplats Alnöbron Östra är permanent indragen på grund av framkomlighet. Vi hänvisar till hållplats Vi Brovägen.

Risk för trängsel - Linje 1, 2, 3, 4, 5, 120

24 Aug, 2020 - 31 Maj, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 141, 142

24 Aug, 2020 - 31 Maj, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Hpl Västhagen trafikeras inte vardagar mellan 13:30-16:00

24 Aug, 2020 - 13 Jun, 2021

Hållplats Västhagen trafikeras inte vardagar mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar resenärer till: Linje 1: hållplats Västermalm Linje 3: hållplats Sporthallen eller fickan utanför Himlabadet Detta gäller från 24 augusti 2020 och tills vidare på grund av säkerhetsskäl.

Risk för trängsel - Linje 401, 402, 404, 405, 407

20 Aug, 2020 - 31 Maj, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 410

20 Aug, 2020 - 31 Maj, 2021

Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan. Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.

Flytt av hållplats – Njurunda Församlingsgården (Kyrkmons skola)

1 Jun, 2020 - 11 Dec, 2021

1 juni 2020 flyttades busshållplatsen som ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen har fått en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Hållplatsen har bytt namn från Församlingsgården till Kyrkmons skola. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.

Njurunda församlingsgården

Flytt av hållplats - Sundsvall Centralstation

17 Aug, 2019 - 30 Jun, 2021

Busshållplatsen på Sundsvall C flyttas till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s. Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.

Karta över området