Vägarbete: linje 50

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Vägarbete: linje 202

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Vägarbete: linje 124

11 Sep, 2018 - 7 Jun, 2019

På grund av arbete med vattenledningar i Nolby ersätts linje 124 med taxi. Kommer att gälla fram till preliminärt 7/6.

Ändrad linjesträckning: linje 58, linje 25 Centrumlinjen, PlusBussen

1 Okt, 2018 - 5 Jul, 2019

Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 2018-10-01 till 2019-07-05. Broavstängningen påverkar tre busslinjer: linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen. De tre linjerna får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd. Läs mer om vad avstängningen innebär för de olika linjerna på Härnösands kommuns webbplats, se länken nedan.

Vägarbete: linje 141, linje 191

21 Jan, 2019 - 6 Feb, 2020

På grund av vägarbete på väg E14 kan linje 141 och 191 påverkas av trafikstörningar.

Linje 3: Tillfälligt indragen hållplats

8 Feb, 2019 - 8 Jul, 2019

Linje 3 i riktning mot Navet kommer inte stanna vid hållplats Västhagen mellan klockan 13:30-16:00. Detta betyder att du inte kan resa med linje 3 till eller från hållplats Västhagen i riktningen mot Navet mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar istället till linje 1 hållplats Västermalm eller linje 3 till en tillfällig hållplats vid fickan utanför Himlabadet samt hållplats Sporthallen. Anledningen till förändringen är för att öka säkerheten. Detta gäller tills vidare.

Tillfälligt indragen hållplats Kommunhuset

21 Feb, 2019 - 31 Okt, 2019

Hållplats Kommunhuset, norrgående är indragen tills vidare på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Navet och Bjälkvägen.

Ändrad linjesträckning: Linje 123

26 Apr, 2019 - 20 Okt, 2019

Vägarbete på Juniskärsvägen i Kvissleby från 6 maj. Trafikverket ska förbättra vägens standard genom att gräva ur och byta ut dåliga massor, förbättra diken och lägga ny asfalt mellan Apelvägen och Nylandsvägen. I samband med dessa arbeten kommer även de befintliga farthindren att byggas om. Därför kan vi under vissa perioder inte trafikera Juniskärsvägen i Kvissleby. Från 6 maj 2019 till preliminärt 20 oktober 2019. Hur påverkas linje 123? 6 maj-15 juni Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen. 16 juni-18 augusti linje 123 leds om via junivägen under hela perioden och trafikerar inte Juniskärsvägen. 19 augusti till preliminärt 20 oktober Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen. Dessa hållplatser kan inte trafikeras de tider bussen leds om vi junivägen: Körsbärsvägen Döviksjön Päronvägen Krusbärsvägen Krönängsvägen Bundsböle Östra Juniskärsvägen 90 Flintåsen Infart Ränttorpet Hänvisning till någon av hållplatserna på Junivägen och Skottsundsvägen. Se karta nedanför denna text. Vill du läsa mer om vägarbetet? Läs mer om vägarbetet på sundsvallvaxer.se eller på trafikverket.se.

Karta - ändrad linjesträckning linje 123

Ändrad linjesträckning: linje 402, 408, 42, 43, 412, 413

30 Apr, 2019 - 29 Maj, 2019

Från 13 maj till 29 maj kommer Åsvägen att stängas på grund av vägarbete. Linje 402: Hållplatserna Kamgatan, Kurvgränd, Västerås, Västeråsvägen, Måndagsvägen, Onsdagsvägen, Nordhemsvägen och Översjäla är tillfälligt indragna. Vi hänvisar till en tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta eller till hållplats Prosten Holms väg. Linje 408: Hållplatserna Kamgatan, Kurvgränd, Västerås, Västeråsvägen, Måndagsvägen och Onsdagsvägen är tillfälligt indragna. Vi hänvisar till en tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta eller till hållplats Nordhemsvägen. Linje 42, 43, 412, 413: Hållplatserna Kamgatan, Kurvgränd, Västerås, Västeråsvägen, Måndagsvägen, Onsdagsvägen och Översjäla är tillfälligt indragna. Vi hänvisar till en tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta. Gällande Översjäla: Linjer som går till/från Måle kommer trafikera hållplatsen. Övriga linjer/turer hänvisas till en tillfällig hållplats på Sedelvägen. De turer som går via Måle på linje 42 och 412 går ordinarie linjesträckning, men byten/övergångar mellan linjer som brukar ske på hållplats Översjäla sker istället på den tillfälliga hållplatsen på Sedelvägen. De turer som går via Åsvägen kommer att gå E4:an på sträckan mellan Ås – Själevad /Sedelvägen. Från centrum går turerna via Hampnäsvägen till Själevad /Sedelvägen. Till centrum går turerna från Sedelvägen via Prästsundsvägen/ Brogatan ut till E4. Avgångstider från den tillfälliga hållplatsen Sedelvägen kommer att vara samma som ordinarie avgångstider från hållplats Översjäla, för alla landsbygdslinjer.

Karta 402 Karta 408 Karta tillfälliga hållplatser landsbygd

Ändrad linjesträckning: Linje 85

6 Maj, 2019 - 30 Sep, 2019

Heffners allé (tidigare Heffnersvägen) stängs av på grund av vägarbete. Detta påverkar linje 85 som får ändrad färdväg, vissa delar av linjen körs med ersättningsfordon (taxi eller annan buss), hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats placeras ut. Detta gäller från 10 maj till preliminärt september 2019. Hur påverkas linje 85 av vägarbetet? Från Bosvedjan/Sjukhuset till hållplats Broparken eller Norra kajen: Om du ska till hållplats Broparken eller Norra kajen och kommer från Sjukhuset behöver du byta från bussen till ett ersättningsfordon vid hållplats Verkstadsgatan. Hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta). Från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet: Du som reser från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet kommer att få resa med ett ersättningsfordon istället för din ordinarie buss. Hållplats Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta). Från Norra kajen mot Sjukhuset/Bosvedjan: Trafikeras med ordinarie buss men hållplats Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta).

Linje 85

Ändrad linjesträckning: Linje 2

9 Maj, 2019 - 16 Jun, 2019

Från 13 maj till preliminärt 16 juni leds linje 2 om från Sveavägen i Sallyhill. Hållplatserna Sveavägen, Linderbergsgatan och Midälvaplan kan under denna period inte trafikeras. Vi hänvisar till: Hållplats Slutgatan istället för Sveavägen. Hållplats Bultgatan i stället för Linderbergsgatan. Tillfällig hållplats (se karta) för Midälvaplan.

Karta linje 2

Vägarbete - Linje 3

23 Maj, 2019 - 24 Maj, 2019

På grund av att ett körfält stängs på Södra allén 23-24 maj finns risk för försening på linje 3.

Vägarbete – Linje 50 och 216

14 Maj, 2019 - 1 Jul, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för försening på linje 50 och 216.

Sociala medier och branschnyheter