Trafikinformation

Se all trafikinformation

Trafikinformation – Linje 72

5 Feb, 2024 - 31 Dec, 2024

Linje 72 förstärker linje 1 och 3 till och Västermalms skola/Engelska skolan. Från och med 5 februari trafikerar även linje 72 Storgatan: Västermalms skola, Mittuniversitetet, Västra allén, Rättscentrum och Stenstan.

Flyttat hållplatsläge Stenstan – Linje 28, 30, 120, 133

5 Feb, 2024 - 31 Dec, 2024

Från 5 februari får linje 28, 30, 120 och 133 ändrade hållplatslägen på Stenstan. Linje 120 flyttas till hållplatsläge J och K på Stenstan. Från läge J avgår linje 120 mot Sörberge och från läge K avgår linje 120 i riktning mot Njurunda. Linje 28, 30, och 133 flyttas tillbaka till läge A och B. Från läge A avgår linje 28 mot Holm, 30 mot Hammarstrand och 133 mot Högsjö. Från läge B avgår linje 28, 30 och 133 i riktning mot Resecentrum Sundsvall C. (Linje 1 ligger kvar på läge B mot Alnö och K mot Bergsåker)

Trafikinformation – Linje 120

5 Feb, 2024 - 31 Dec, 2024

Ny tidtabell från och med 5 februari. Under ombyggnation av väg 562 har linje 120 haft bussbyte på Stenstan. Från 5 februari återgår linje 120 till att trafikeras med samma buss och inget bussbyte behöver därför ske på Stenstan. Linje 120 flyttas till hållplatsläge J och K på Stenstan. Från läge J avgår 120 mot Sörberge och från läge K avgår 120 mot Njurunda. Linje 120 fortsätter att gå via Appelbergsvägen och nedre Bredsand då vägprojektet inte är avslutat. I samband med dessa förändringar på linje 120 har det gjorts justeringar på anslutande linjer i Timrå och Njurunda. Se tidtabeller på dintur.se.

Tillfälligt flyttad hållplats - Bergsprängarvägen

24 Jan, 2024 - 28 Mar, 2024

Under tiden 2024-01-24 – 2024-03-28 kommer hållplats Bergsprängarvägen i Järved flyttas på grund av grävarbeten för dagvattenanläggning. Tillfällig hållplatsskylar kommer att sättas upp i anslutning till ordinarie hållplatslägen.

Tillfälligt indragen hållplats – Viforsen

15 Nov, 2023 - 15 Apr, 2024

Hållplats Viforsen trafikeras under perioden 15 november till 15 april 2023. Orsak: Hållplatsen trafikeras inte under vintern.

Tillfälligt flyttad hållplats – Uslands skola

15 Nov, 2023 - 15 Apr, 2024

Hållplats Uslands skola flyttas cirka 50 meter till en tillfällig hållplats (efter korsningen Fullriggarvägen/Räbbmogatan) under perioden 15 november till 15 april. Orsak: bussen har svårt att angöra ordinarie hållplats på vinterväglag.

Tillfällig hållplats Uslands skola