Vägarbete: linje 50

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Vägarbete: linje 202

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Ändrad linjesträckning: linje 123, linje 126

21 Aug, 2018 - 30 Apr, 2019

Till preliminärt 2019-04-30 stängs järnvägsviadukten på Mjösundsvägen i Njurundabommen av i samband med att en ny dubbelspårig järnvägsbro byggs. Under perioden kan inte linje 123 och 126 trafikera ordinarie hållplats Njurunda Församlingsgård utan får en tillfällig start- och slutplats. Detta gäller med undantag 19-21 mars då linje 126 trafikerar Njurunda församlingsgård. Den tillfälliga start- och sluthållplatsen ligger öster om viadukten ca 300 m från den ordinarie hållplatsen vid Njurunda församlingsgård. För dig som byter buss mellan linjerna 120 och 123/126 innebär den en promenad från/till den tillfälliga hållplatsen på ca 300 meter. För att säkerställa att du hinner med bytet vill vi att du meddelar föraren när du kliver på linje 120 att du ska resa vidare med linje 123/126. Linje 123/126 kommer att avgå 2 min efter sin ordinarie avgångstid från den tillfälliga hållplatsen.

Tillfälligt indragen hållplats: linje 124

11 Sep, 2018 - 30 Mar, 2019

På grund av arbete med vattenledningar i Nolby ersätts linje 124 med taxi. Arbetet pågår preliminärt till februari/mars 2019. Hållplatser som inte kan trafikeras är Siriusvägen Västra (vi hänvisar istället till Astravägen) och Siriusvägen Östra (vi hänvisar istället till Karlavägen).

Tillfälligt indragen hållplats: linje 191, linje 192

28 Jan, 2019 - 28 Apr, 2019

Hållplats Ljungaverk kiosken flyttas från 2018-01-28 till Ljungaparken. Hållplatsen kommer att flyttas tillbaka till centrum efter färdigställande av hållplats vid planen vid Folkets Hus.

Karta över hållplats Ljungaverk och ny hållplats vid Folkets Park

Ändrad linjesträckning: linje 58, linje 25 Centrumlinjen, PlusBussen

1 Okt, 2018 - 5 Jul, 2019

Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 2018-10-01 till 2019-07-05. Broavstängningen påverkar tre busslinjer: linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen. De tre linjerna får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd. Läs mer om vad avstängningen innebär för de olika linjerna på Härnösands kommuns webbplats, se länken nedan.

Vägarbete: linje 141, linje 191

21 Jan, 2019 - 6 Feb, 2020

På grund av vägarbete på väg E14 kan linje 141 och 191 påverkas av trafikstörningar.

Linje 3: Tillfälligt indragen hållplats

8 Feb, 2019 - 8 Jul, 2019

Linje 3 i riktning mot Navet kommer inte stanna vid hållplats Västhagen mellan klockan 13:30-16:00. Detta betyder att du inte kan resa med linje 3 till eller från hållplats Västhagen i riktningen mot Navet mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar istället till linje 1 hållplats Västermalm eller linje 3 till en tillfällig hållplats vid fickan utanför Himlabadet samt hållplats Sporthallen. Anledningen till förändringen är för att öka säkerheten. Detta gäller tills vidare.

Tillfälligt indragen hållplats Kommunhuset

21 Feb, 2019 - 31 Mar, 2019

Hållplats Kommunhuset, norrgående är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Navet och Bjälkvägen.

Försening Linje 633

22 Mar, 2019 - 22 Mar, 2019

Linje 633 med avgångstid klockan 6:19 från Lövberg mot Söråker beräknas bli mycket sen pga att bussen glidit i dike vid möte på hal väg.

Försening och fullsatt buss linje 3 tur 22, Sundsvalls busstation 07:57

22 Mar, 2019 - 22 Mar, 2019

Linje 3 tur 22 är försenad cirka 10 min samt fullsatt från Sundsvalls busstation. Ordinarie avgångstid 07:57.

Fullsatt buss linje 84, tur 4 med avgångstid Haga 08:19

22 Mar, 2019 - 22 Mar, 2019

Linje 84 tur 4 är fullsatt från Haga mot Sundsvalls busstation. Ordinarie avgångstid från Haga är 08:19.

Försening linje 74 tur 7 och 9.

22 Mar, 2019 - 22 Mar, 2019

Linje 74 tur 7 och tur 9 beräknas bli upp mot 15 min sen pga en timmerbil som blockerar vägen mellan Bonäset och Stornäset. Ordinarie avgångstid från Vi Centrum 08:34 samt 09:04.

Fordonsproblem - Försening

22 Mar, 2019 - 22 Mar, 2019

Linje 636 med avgångstid klockan 08:44 från Skogsvägen mot Sörberge beräknas bli upp till 30 minuter sen på grund av fordonshaveri.

Sociala medier och branschnyheter