Vägarbete: linje 42

5 Aug, 2019 - 16 Aug, 2019

Från 5 - 16 augusti kommer Åsvägen att stängas pga vägarbete. Information om hur busstrafiken påverkas, kartor och tillfälliga hållplatser finns på www.dintur.se.

Vägarbete: linje 402

5 Aug, 2019 - 16 Aug, 2019

Från 5 - 16 augusti kommer Åsvägen att stängas pga vägarbete. Information om hur busstrafiken påverkas, kartor och tillfälliga hållplatser finns på www.dintur.se.

Vägarbete: linje 43

5 Aug, 2019 - 16 Aug, 2019

Från 5 - 16 augusti kommer Åsvägen att stängas pga vägarbete. Information om hur busstrafiken påverkas, kartor och tillfälliga hållplatser finns på www.dintur.se.

Vägarbete: linje 412

5 Aug, 2019 - 16 Aug, 2019

Från 5 - 16 augusti kommer Åsvägen att stängas pga vägarbete. Information om hur busstrafiken påverkas, kartor och tillfälliga hållplatser finns på www.dintur.se.

Tillfälligt indragen hållplats: Kålsta E4 norrgående

28 Jun, 2019 - 18 Okt, 2019

Hållplats Kålsta E4, norrgående, är indragen tills vidare på grund av vägarbete. Vi hänvisar till en tillfällig hållplats cirka 100 meter från hållplatsen.

Karta över indragen hållplats och tillfällig hållplats

Ändrad linjesträckning: Linje 85

6 Maj, 2019 - 30 Sep, 2019

Heffners allé (tidigare Heffnersvägen) stängs av på grund av vägarbete. Detta påverkar linje 85 som får ändrad färdväg, vissa delar av linjen körs med ersättningsfordon (taxi eller annan buss), hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats placeras ut. Detta gäller från 10 maj till preliminärt september 2019. Hur påverkas linje 85 av vägarbetet? Från Bosvedjan/Sjukhuset till hållplats Broparken eller Norra kajen: Om du ska till hållplats Broparken eller Norra kajen och kommer från Sjukhuset behöver du byta från bussen till ett ersättningsfordon vid hållplats Verkstadsgatan. Hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta). Från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet: Du som reser från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet kommer att få resa med ett ersättningsfordon istället för din ordinarie buss. Hållplats Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta). Från Norra kajen mot Sjukhuset/Bosvedjan: Trafikeras med ordinarie buss men hållplats Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta).

Linje 85

Ändrad linjesträckning: Linje 123

26 Apr, 2019 - 20 Okt, 2019

Vägarbete på Juniskärsvägen i Kvissleby från 6 maj. Trafikverket ska förbättra vägens standard genom att gräva ur och byta ut dåliga massor, förbättra diken och lägga ny asfalt mellan Apelvägen och Nylandsvägen. I samband med dessa arbeten kommer även de befintliga farthindren att byggas om. Därför kan vi under vissa perioder inte trafikera Juniskärsvägen i Kvissleby. Från 6 maj 2019 till preliminärt 20 oktober 2019. Hur påverkas linje 123? 6 maj-15 juni Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen. 16 juni-18 augusti linje 123 leds om via junivägen under hela perioden och trafikerar inte Juniskärsvägen. 19 augusti till preliminärt 20 oktober Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen. Dessa hållplatser kan inte trafikeras de tider bussen leds om vi junivägen: Körsbärsvägen Döviksjön Päronvägen Krusbärsvägen Krönängsvägen Bundsböle Östra Juniskärsvägen 90 Flintåsen Infart Ränttorpet Hänvisning till någon av hållplatserna på Junivägen och Skottsundsvägen. Se karta nedanför denna text. Vill du läsa mer om vägarbetet? Läs mer om vägarbetet på sundsvallvaxer.se eller på trafikverket.se.

Karta - ändrad linjesträckning linje 123

Tillfälligt indragen hållplats Kommunhuset

21 Feb, 2019 - 31 Okt, 2019

Hållplats Kommunhuset, norrgående är indragen tills vidare på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Navet och Bjälkvägen.

Vägarbete: linje 141, linje 191

21 Jan, 2019 - 6 Feb, 2020

På grund av vägarbete på väg E14 kan linje 141 och 191 påverkas av trafikstörningar.

Ändrad linjesträckning: linje 58, PlusBussen

1 Okt, 2018 - 15 Aug, 2019

Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 1 oktober 2018 till preliminärt mitten/slutet av augusti 2019. Broavstängningen påverkar linje 58 och Plusbussen. De två linjerna får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd. Läs mer om vad avstängningen innebär för de olika linjerna på Härnösands kommuns webbplats, se länken nedan.

Vägarbete: linje 50, 202, 216

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50 samt linje 216. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Din Tur i sociala medier