Trafikinformation

Se all trafikinformation

Tillfälligt indragen hållplats - Teatern

16 Maj, 2022 - 25 Maj, 2022

Hållplats Teatern kan inte trafikeras från 16 maj till preliminärt 25 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Stadsparken.

Tillfälligt indragen hållplats – Myran

16 Maj, 2022 - 20 Maj, 2022

Linje 503 kan inte trafikera hållplats Myran från 16 maj till preliminärt 20 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Lingonstigen.

Tillfälligt indragen hållplats - Bredsands skola

11 Maj, 2022 - 20 Jun, 2022

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte från onsdag 11 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.

Vägarbete - Linje 120

4 Maj, 2022 - 20 Jun, 2022

Vägarbetet på väg 562 (mellan Nolby och Resecentrum Sundsvall C) påverkar linje 120. Vissa hållplatser kan inte trafikeras och alla turer leds om via Appelbergsvägen, nedre Bredsand. Det finns risk för försening. Hållplatserna Mässvägen, Tellusvägen, Vapelnäs (mot Njurunda), Bredsands skola och Svartvik E4 Stationsvägen (mot Njurunda) kan inte trafikeras. För Mässvägen och Tellusvägen hänvisar vi till Stockvik Mässen, Bredsand Plastvägen eller Bredsand Strandvägen. För hållplats Bredsands skola hänvisar vi till hållplats Strandvägen.

Ändrad linjesträckning - Linje 62

2 Maj, 2022 - 18 Maj, 2022

Linje 62 kan inte trafikera hållplatserna Ärtriksvägen/Västbyvägen och Ärtriksvägen till och med 18 maj kl. 16:00. Detta beror på en vägavstängning på Långgatan. Vi hänvisar istället till hållplats Lasarettsgatan, Sjukhuset eller Ica Rödsta.

Flytt av hållplatslägen - Navet

4 Apr, 2022 - 7 Aug, 2022

Från 4 april 2022 till preliminärt 7 augusti flyttas hållplatslägen på Navet på grund av ombyggnationer. Linje 120 får ny sträckning och kan inte trafikera hållplatserna Trädgårdsgatan och Tullgatan.