Trafikinformation

Se all trafikinformation

Ändrad linjesträckning – Linje 202, 215, 216, 217, 225

1 Nov, 2021 - 11 Dec, 2021

Gålåbron är avstängd och bussarna leds om via Gålåvägen (väg 819) och Lugnviksvägen (väg 334). Linje 215 och 225 kan inte trafikera hållplats Kläpp. Förseningar kan förekomma på linjerna till följd av den förändrade linjesträckningen.

Vägarbete – linje 402, 404, 405

25 Okt, 2021 - 30 Nov, 2021

På grund av vägarbete kan linjerna inte trafikera hållplats 4:e Tvärgatan i riktning mot Örnparken. Vi hänvisar till hållplats Gammelängsvägen eller Sjögatan. Linjerna kan bli upp till 5 minuter försenade under perioden.

Ändrad linjesträckning – linje 201

21 Okt, 2021 - 19 Nov, 2021

Från 21 oktober till preliminärt 19 november får linje 201 med avgångstid 07:23 från Härnösands central ändrad linjesträckning p.g.a. vägarbete. Hållplats Mittuniversitet och Västermalms skola kan inte trafikeras. Vi hänvisar till hållplats Sporthallen.

Ändrad linjesträckning – linje 1, 28, 30, 132, 133

21 Okt, 2021 - 19 Nov, 2021

På grund av vägarbete kan bussarna inte trafikera Storgatan i anslutning till Storbron från 21 oktober till preliminärt 19 november. Hållplatser som inte kan trafikeras: • Rättscentrum, vi hänvisar till hållplats Idrottsparken. • Västra Allén, Mittuniversitetet och Västermalms skola, vi hänvisar till hållplats Sporthallen. Bussarna leds om via Universitetsallén och Kronolottsvägen.

Linje 30: Ändrad linjesträckning Liden

16 Okt, 2021 - 26 Okt, 2021

Linje 30 trafikerar ej sträckan mellan Lidens kyrka och väg 86 (Lidenvägen) på grund av vägarbete och ej återställda avgrävningar. Bussen går Byåkersvägen till/från väg 86.

Ändrad linjesträckning - Plusbussen

4 Okt, 2021 - 31 Dec, 2021

Från 4 oktober får Plusbussen ändrad linjesträckning och trafikerar inte hållplats Trossgatan i riktning från stan. Hållplatser som tillkommer är Tullportsbacken, Tullportsparken (riktning söderut), E4 Gulf (riktning söderut). Bussen kommer köra vänster från Artillerigatan, Tullportsbacken ner till E4 och vidare till Närvården och därifrån nuvarande färdväg. Anledningen är att bussen ska slippa köra rakt över E4 från Skarpskyttegatan.

Tillfälligt indragen hållplats - Bågevägen riktning mot navet

28 Sep, 2021 - 31 Okt, 2021

Hållplats Bågevägen i riktning mot navet är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Bosvedjans centrum och Bosvedjevägen.

Tillfälligt indragen hållplats - Stöde Affären E14

26 Sep, 2021 - 25 Okt, 2021

Hållplats Stöde Affären E14 är tillfälligt indragen på grund av arbete från och med söndag 26/9. Närmaste hållplats är Stöde Grillen E14.

Indragen hållplats – Nordvikskolan E4 (södergående)

20 Sep, 2021 - 31 Dec, 2021

Hållplats Nordviksskolan E4 i södergående riktning trafikeras inte från 20 september 2021.

Risk för trängsel - Linje 141, 142

1 Sep, 2021 - 31 Dec, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 1, 2, 3, 4, 5, 120

1 Sep, 2021 - 31 Dec, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Tillfälligt indragen hållplats - Handlaren/Bruksgatan

30 Aug, 2021 - 25 Okt, 2021

Hållplats Handlaren/Bruksgatan i riktning mot Sundsvall stängs från 30 augusti till 25 oktober på grund av ombyggnation. Vi hänvisar till hållplats Thulevallen i Matfors.

Tillfälligt indragen hållplats - Väja kontoret

25 Aug, 2021 - 25 Okt, 2021

Hållplats Väja Kontoret i riktning mot Bollstabruk kommer att stängas av från och med onsdag den 25 augusti på grund av ombyggnation. Vi hänvisar till utfarten från Sulfatvägen till Riksväg 90 (vid fabriken)

Risk för trängsel - Linje 410

23 Aug, 2021 - 12 Dec, 2021

Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan. Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.

Risk för trängsel - Linje 401, 402, 404, 405, 407

23 Aug, 2021 - 12 Dec, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Flytt av hållplatsläge H – Navet/Sundsvalls busstation

2 Aug, 2021 - 11 Dec, 2021

I augusti påbörjas arbetena med nya hållplats Stenstan. För att göra plats för ombyggnationerna kommer vi från måndag 2 augusti flytta hållplatsläge H (linje 84, 85) bredvid hållplatsläge K. Hållplatskarta för Navet (gäller från 2 augusti till 15 augusti).

Ändrad linjesträckning - Linje 58

11 Jun, 2021 - 11 Dec, 2021

Linje 58 från Eriksdal mot centrum få ändrad färdväg fram till tidtabellskiftet 11 december. Från Eriksdal mot centrum trafikera vi inte hållplatserna Floragatan, Landgrenshallen, Backgränd och Pumpbacksgatan. Vi hänvisar till tre tillfälliga hållplatser på Frideborgsgatan. Mot Eriksdal går bussen ordinarie färdväg. Se karta över tillfälliga hållplatser

Karta linje 58

Indragen hållplats – Alnöbron Östra

11 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021

Hållplats Alnöbron Östra är permanent indragen på grund av framkomlighet. Vi hänvisar till hållplats Vi Brovägen.

Flytt av hållplats – Kyrkmons skola (Njurunda församlingsgården)

1 Jun, 2020 - 11 Dec, 2021

1 juni 2020 flyttades busshållplatsen som ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen har fått en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Hållplatsen har bytt namn från Församlingsgården till Kyrkmons skola. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.

Njurunda församlingsgården