Trafikinformation

Se all trafikinformation

Indragen hållplats – Norrmalmsgatan

15 Jun, 2020 - 31 Dec, 2020

Hållplats Norrmalmsgatan trafikeras inte från 15 juni och tills vidare. Linje 1 och 84 hänvisas till hållplats Navet Linje 2 hänvisas till hållplats Navet eller Tivolibacken Linje 3 hänvisas till hållplats Navet eller IP

Indragna hållplatser – Linje 610

1 Jun, 2020 - 31 Dec, 2020

Från 1 juni trafikerar linje 610 från Sörberge Norra till Stavreviken inte hållplatserna Sandarnavägen, Stavreviken samt Gröna Vägen.

Indragen hållplats - Njurunda församlingsgård

1 Jun, 2020 - 31 Dec, 2020

1 juni 2020 flyttas busshållplatsen som idag ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen får en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.

Karta tillfällig hållplats

Tillfälligt indragen hållplats - Öbacka vårdcentral

19 Maj, 2020 - 10 Okt, 2020

Hållplats Öbacka vårdcentral är tillfälligt indragen på grund av Vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Brännavägen

Ändrad linjesträckning - linje 39, 40, 90, 312, 331

18 Maj, 2020 - 31 Jul, 2020

De avgångar på linje 39, 40, 90, 312 och 331 som trafikerar Sollefteå sjukhus får ändrad linjesträckning på grund av vägarbete på Lasarettsgatan i Sollefteå under perioden 18 maj 2020 – 31 juli 2020. • Sjukhuset Rv87 kan inte trafikeras, vi hänvisar till Sollefteå sjukhus. Obs! De avgångar som i vanliga fall inte trafikerar hållplats Sollefteå Sjukhus och endast har Sjukhuset Rv87 i tidtabellen trafikerar hållplatsen som vanligt.

Risk för försening - Linje 41

14 Maj, 2020 - 31 Okt, 2020

Det finns risk för försening på linje 41 på grund av vägarbete mellan Näsåker och Junsele.

Risk för försening – linje 1, 85

11 Maj, 2020 - 7 Jun, 2020

På grund av vägarbete på Medborgargatan finns risk för försening på linje 1 och 85 från 11 maj och cirka 4 veckor framåt.

Risk för försening – linje 1

7 Maj, 2020 - 29 Maj, 2020

På grund av vägarbete på västra vägen finns risk för försening på linje 1 (Alnö-Navet-Bergsåker). Gäller under perioden 7 maj 2020 – 29 maj 2020

Ändrad linjesträckning – linje 62

6 Maj, 2020 - 31 Jul, 2020

På grund av vägarbete på Lasarettsgatan i Sollefteå får linje 62 (Sjukhuset-Torget-Övergård) ändrad linjesträckning under perioden 18 maj 2020 – 31 jul 2020 • Hållplats Lasarettsgatan kan inte trafikeras, vi hänvisar till Sollefteå sjukhus. • Hållplats Ärtriksvägen och Ärtriksv./Västbyv kan inte trafikeras, vi hänvisar till Långgatan.

Tillfälligt indragen hållplats – Stadsparken

5 Maj, 2020 - 11 Jun, 2020

Hållplats Stadsparken kan inte trafikeras på grund av vägarbete. Om du ska resa i riktning mot centrum (på bibliotekssidan) hänvisar vi till hållplats Simhallen eller hållplats Riksbanken Om du ska resa i riktning från centrum (på kyrksidan) hänvisar vi till hållplats Rådhuset (Centrum) eller Teatern. Resande med linje 14, 39 hänvisas till hållplats Kanaludden på Hovsgatan eller Riksbanken/Rådhuset (Centrum) Berörda busslinjer är 14, 39, 201, 511, 513, 516, 518, 520 och PLUS-bussen. Under vägarbetet finns det risk för försening på dessa linjer. Var ute i god tid om du ska göra en anslutningsresa.

Delvis indragen linje – linje 70

4 Maj, 2020 - 31 Maj, 2020

De turer på linje 70 som körs med buss är tillfälligt indragna på grund av vägarbete fram till preliminärt 31 maj 2020. De turer som utförs med taxi, anropsstyrd trafik, trafikeras.

Tillfälligt indragen hållplats – Kvissleby gamla E4

21 Apr, 2020 - 30 Jun, 2020

På grund av vägarbete kan linje 120 inte trafikera hållplatsen Kvissleby gamla E4. Vi hänvisar till hållplats Kvissleby Njurundahallen.

Tillfälligt indragen hållplats - Tjädervägen

14 Apr, 2020 - 7 Jun, 2020

Hållplats Tjädervägen är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. - Närmaste hållplats för linje 1 är Tjädervägen 13. - Närmaste hållplats för linje 85 är Bruksgatan.

Inställd linje – linje 100

24 Mar, 2020 - 15 Jun, 2020

Från tisdag den 24 mars är Ybuss linje 100 inställd. Läs mer på ybuss.se.

Inställd linje – linje 98

24 Mar, 2020 - 15 Jun, 2020

Från tisdag den 24 mars är Ybuss linje 98 inställd. Läs mer på ybuss.se.

Tillfälligt indragen hållplats - Timrå Köpmang./bensinstation

25 Dec, 2019 - 29 Dec, 2020

Linje 120 får ändrad linjesträckning tills vidare och följande avgångar trafikerar inte hållplats Köpmangatan/bensinstation i Timrå: - Norrgående trafik (alla avgångar) - Södergående trafik (fredagar 23:00 - lördagar 08:00 och lördagar 23:00 - söndagar 08:00)

Flytt av hållplats - Sundsvall Centralstation

17 Aug, 2019 - 30 Jun, 2021

Busshållplatsen på Sundsvall C flyttas till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s. Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.

Karta över området