Trafikinformation

Se all trafikinformation

Vägarbete - Linje 39, 62, 312

10 Aug, 2020 - 12 Aug, 2020

På grund av arbete med hållplatserna Granvåg fd Bohlins och Gamla Skärvstaskolan råder begränsad framkomlighet. Följ väganvisningar för hänvisning till aktuell hållplats.

Ändrad linjesträckning - Linje 71

8 Aug, 2020 - 9 Aug, 2020

På grund av motortävlingar på Södra berget kommer linje 71 att köra till och från LV5-området under 8 och 9 augusti. Hjälp till och från den tillfälliga hållplatsen och Södra berget sköts av arrangörerna av tävlingen.

Indragen hållplats – Norrmalmsgatan

15 Jun, 2020 - 31 Dec, 2020

Hållplats Norrmalmsgatan trafikeras inte från 15 juni och tills vidare. Linje 1 och 84 hänvisas till hållplats Navet Linje 2 hänvisas till hållplats Navet eller Tivolibacken Linje 3 hänvisas till hållplats Navet eller IP

Flytt av hållplats – Tullgatan

11 Jun, 2020 - 17 Aug, 2020

Mellan 11 juni och 17 augusti flyttas hållplats Tullgatan cirka 80-90 meter västerut på grund av vägarbete. Röd markering i bild visar den tillfälliga hållplatsens placering.

Tullgatan

Indragen hållplats - Njurunda församlingsgård

1 Jun, 2020 - 31 Dec, 2020

1 juni 2020 flyttas busshållplatsen som idag ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen får en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.

Karta tillfällig hållplats

Indragna hållplatser – Linje 610

1 Jun, 2020 - 31 Dec, 2020

Från 1 juni trafikerar linje 610 från Sörberge Norra till Stavreviken inte hållplatserna Sandarnavägen, Stavreviken samt Gröna Vägen.

Tillfälligt indragen hållplats - Öbacka vårdcentral

19 Maj, 2020 - 10 Okt, 2020

Hållplats Öbacka vårdcentral är tillfälligt indragen på grund av Vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Brännavägen

Risk för försening - Linje 41

14 Maj, 2020 - 31 Okt, 2020

Det finns risk för försening på linje 41 på grund av vägarbete mellan Näsåker och Junsele.

Tillfälligt indragen hållplats - Timrå Köpmang./bensinstation

25 Dec, 2019 - 29 Dec, 2020

Linje 120 får ändrad linjesträckning tills vidare och följande avgångar trafikerar inte hållplats Köpmangatan/bensinstation i Timrå: - Norrgående trafik (alla avgångar) - Södergående trafik (fredagar 23:00 - lördagar 08:00 och lördagar 23:00 - söndagar 08:00)

Flytt av hållplats - Sundsvall Centralstation

17 Aug, 2019 - 30 Jun, 2021

Busshållplatsen på Sundsvall C flyttas till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s. Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.

Karta över området