Trafikinformation

Se all trafikinformation

Flytt av hållplatslägen - Navet

8 Aug, 2022 - 10 Dec, 2022

Från 8 augusti 2022 till 10 december 2022 flyttas hållplatslägen på Navet på grund av ombyggnationer. Läs mer på www.dintur.se/hallplats-stenstan/

Tillfälligt indragen hållplats - Fläsian (riktning mot Sundsvall)

30 Jun, 2022 - 10 Dec, 2022

Hållplats fläsian i riktning mot Sundsvall trafikeras inte tills vidare på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.

Tillfälligt indragen hållplats - Väg 86 infart Sättna

28 Jun, 2022 - 10 Dec, 2022

Hållplats Väg 86 infart Sättna, riktning mot Sundsvall flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot korsningen 86/320 på grund av vägarbete.

Indragna hållplatser - Linje 501

16 Jun, 2022 - 10 Dec, 2022

Från och med 16 juni kommer fyra hållplatser längs linje 501 att avvecklas. Avvecklingen beror på att linje 501 får en delvis annan sträckning på Härnön samt för att förbättra körtiderna. • Hållplats Grönkullavägen (på Frideborgsgatan). Resenärer hänvisas till hållplatserna Brännarondellen eller Hedda Wisingskolan. • Hållplats Kapellgatan. Resenärer hänvisas till hållplatserna Brännarondellen eller Hedda Wisingskolan. • Hållplats Pilgatan. Resenärer hänvisas till hållplatserna Wendela Hellman skolan eller Folkhögsskolan. • Hållplats Ängekyrkan. Resenärer hänvisas till hållplatserna Murbergsskolan/Länsmuséet eller Ängets förskola.

Ändrad linjesträckning – PlusBussen

16 Jun, 2022 - 10 Dec, 2022

Från och med 16 juni kommer PlusBussen inte längre att trafikera Gådeåvägen och Artillerigatan. Från hållplats Trossgatan kommer linjen att gå Tullportsgatan ner till E4/Södra vägen. Resenärer hänvisas istället till hållplats Trossgatan och hållplats Tullportsbacken. Anledningen till förändringen är att bussen har stora framkomlighetsproblem i korsningen Gådeåvägen/Artillerigatan på grund av felparkerade fordon.

Ändrad linjesträckning – linje 3

13 Jun, 2022 - 21 Aug, 2022

Linje 3 kan inte trafikera hållplatserna Idrottsparken, Sporthallen och Västhagen. Resande från Idrottsparken hänvisas till Rättscentrum, resande från Sporthallen hänvisas till Västra Allén, resande från Västhagen hänvisas till Mittuniversitet. Orsak: Vägarbete.

Tillfälligt indragen hållplats - Bredsands skola

11 Maj, 2022 - 31 Dec, 2022

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte från onsdag 11 maj på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.