Trafikinformation

Se all trafikinformation

Försening linje 90 från Kramfors

25 Jan, 2021 - 25 Jan, 2021

Linje 90 med avgångstid klockan 21:53 från Kramfors mot Sollefteå beräknas bli upp till 10 minuter sen på grund av tidigare fordonshaveri.

Försening linjw 202 från Lunde

25 Jan, 2021 - 25 Jan, 2021

Linje 202 med avgångstid klockan 21:35 från Lunde mot Kramfors beräknas bli upp till 15 minuter sen på grund av tidigare fordonshaveri.

Försening linje 202

25 Jan, 2021 - 25 Jan, 2021

Linje 202 med avgångstid klockan 21:25 från Kramfors mot Lunde beräknas bli upp till 15 minuter sen på grund av tidigare fordonshaveri.

Fordonsproblem - Försening linje 90 från Sollefteå

25 Jan, 2021 - 25 Jan, 2021

Linje 90 med avgångstid klockan 20:40 från Sollefteå mot Kramfors beräknas bli upp till 20 minuter sen på grund av fordonshaveri.

Tillfälligt indragen hållplats – Alnöbron Östra

11 Jan, 2021 - 28 Feb, 2021

Hållplats Alnöbron Östra är tillfälligt indragen på grund av framkomlighet. Vi hänvisar till hållplats Vi Brovägen.

Risk för trängsel - Linje 1, 2, 3, 4, 5, 120

24 Aug, 2020 - 28 Feb, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 141, 142

24 Aug, 2020 - 28 Feb, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Hpl Västhagen trafikeras inte vardagar mellan 13:30-16:00

24 Aug, 2020 - 13 Jun, 2021

Hållplats Västhagen trafikeras inte vardagar mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar resenärer till: Linje 1: hållplats Västermalm Linje 3: hållplats Sporthallen eller fickan utanför Himlabadet Detta gäller från 24 augusti 2020 och tills vidare på grund av säkerhetsskäl.

Risk för trängsel - Linje 401, 402, 404, 405, 407

20 Aug, 2020 - 28 Feb, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 410

20 Aug, 2020 - 28 Feb, 2021

Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan. Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.

Flytt av hållplats - Sundsvall Centralstation

17 Aug, 2019 - 30 Jun, 2021

Busshållplatsen på Sundsvall C flyttas till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s. Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.

Karta över området