Trafikinformation

Se all trafikinformation

Ändrad linjesträckning - Linje 202

15 Jun, 2021 - 15 Jun, 2021

Linje 202 med avgångstid kl. 07:25 från Kramfors resecentrum får ändrad linjesträckning den 15 juni. Väg 755 från korsningen Rv90 till korsningen Frånövägen kommer att stängas av p.g.a. arbeten på järnvägsspåret. Bussen kommer gå riksväg 90 från Kramfors och missar därför hållplatserna från och med Gränsgatan Renvägen till och med Frånö Björknäsvägen.

Tillfälligt indragen hållplats – Trädgårdsgatan

14 Jun, 2021 - 17 Jun, 2021

Hållplats Trädgårdsgatan trafikeras inte från 14 juni till preliminärt 17 juni på grund av vattenledningsarbete. Vi hänvisar till hållplats Navet, Thulegatan eller Tullgatan.

Tillfälligt flyttade hållplatser – Navet/Sundsvalls busstation

13 Jun, 2021 - 4 Jul, 2021

Från 13 juni kl. 18:00 till och med 4 juli flyttar vi tillfälligt hållplatslägena G och K på Navet på grund av vattenledningsarbete. Hållplatsläge G (linje 120) flyttas bredvid B. Hållplatsläge K (linje 5, 70, 71, 81) flyttas bredvid O. När arbetena på platsen är slutförda kommer hållplatslägena flyttas tillbaka igen. Nedan kan du se hållplatskartan för Navet/Sundsvalls busstation under perioden 13 juni kl. 18 till 4 juli 2021.

Ändrad linjesträckning - Linje 58

11 Jun, 2021 - 23 Aug, 2021

Linje 58 från Eriksdal mot centrum få ändrad färdväg från 11 juni till 23 augusti på grund av vägarbete på Volontärvägen och Eriksbergsgränd. Från Eriksdal mot centrum kan vi inte trafikera hållplatserna Floragatan, Landgrenshallen, Backgränd och Pumpbacksgatan. Vi hänvisar till tre tillfälliga hållplatser på Frideborgsgatan. Mot Eriksdal går bussen ordinarie färdväg. Se karta över tillfälliga hållplatser

Karta linje 58

Ändrad linjesträckning - Linje 45

7 Jun, 2021 - 19 Sep, 2021

På grund av vägarbete på Linjevägen kan bussarna inte trafikera hållplatserna Linjevägen, Linjevägen 15 samt Linjevägen 1. Arbetet är planerat att pågå fram till vecka 37 med uppehåll mellan vecka 28 till 31. Under tiden arbetet pågår hänvisar vi till en tillfällig hållplats i korsningen vid Linjevägen och väg 335.

Försening - Framkomlighetsproblem: Linje 511, 513, 521

2 Jun, 2021 - 31 Aug, 2021

På grund av ett vägarbete mellan Sörgården och Karlberg kan det förekomma förseningar på linje 511, 513 och 521. Arbete utförs måndag - torsdag mellan 06:00-17:00.

Försening - Linje 24 och +bussen

1 Jun, 2021 - 31 Aug, 2021

på grund av vägarbete vid Murbergsvägen kan linje 24 och +bussen bli försenade under perioden 1/6 - 31/8.

Tillfälligt indragen hållplats - Pärleporten

24 Maj, 2021 - 31 Jul, 2021

Hållplats Pärleporten är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Tillfälliga hållplatser finns i anslutning till hållplatsen under perioden.

Tillfälligt indragen hållplats - Hälledal Norra

17 Maj, 2021 - 21 Jun, 2021

Hållplats Hälledal Norra är tillfälligt indragen från torsdag 21 maj och cirka fem veckor framåt. Vi hänvisar till hållplats Hälledal Södra.

Ändrad linjesträckning – Linje 438

17 Maj, 2021 - 25 Jun, 2021

På grund av broarbete leds linje 438 om från 17 maj till 25 juni och hållplats Storborgaren kan inte trafikeras. Bussen kommer starta och avsluta i Fällkäl.

Ändrad linjesträckning – Linje 407

17 Maj, 2021 - 2 Jul, 2021

Linje 407 får ändrad linjesträckning på grund av vägarbete. Hållplatserna Axgränd, Sundskolan, Hamptjärnsvägen, Hallbacken och Svedjeholmsvägen kan inte trafikeras. Vi hänvisar till tillfälliga hållplatser på Svedjeholmsvägen vid vägskäl Källströmsvägen och strax innan korsningen till Vetevägen.

Försening - Framkomlighetsproblem: Linje 1, 5

10 Maj, 2021 - 31 Aug, 2021

Det pågår ett vägarbete på Johannedalsvägen där trafiken regleras med trafikljus och det råder sänkt hastighet på sträckan. På grund av detta kan linje 1 och 5 gå med försening.

Indragen hållplats – Alnöbron Östra

11 Jan, 2021 - 31 Dec, 2021

Hållplats Alnöbron Östra är permanent indragen på grund av framkomlighet. Vi hänvisar till hållplats Vi Brovägen.

Risk för trängsel - Linje 141, 142

24 Aug, 2020 - 30 Jun, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 1, 2, 3, 4, 5, 120

24 Aug, 2020 - 30 Jun, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Hpl Västhagen trafikeras inte vardagar mellan 13:30-16:00

24 Aug, 2020 - 13 Jun, 2021

Hållplats Västhagen trafikeras inte vardagar mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar resenärer till: Linje 1: hållplats Västermalm Linje 3: hållplats Sporthallen eller fickan utanför Himlabadet Detta gäller från 24 augusti 2020 och tills vidare på grund av säkerhetsskäl.

Risk för trängsel - Linje 401, 402, 404, 405, 407

20 Aug, 2020 - 30 Jun, 2021

Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 410

20 Aug, 2020 - 30 Jun, 2021

Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan. Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.

Flytt av hållplats – Kyrkmons skola (Njurunda församlingsgården)

1 Jun, 2020 - 11 Dec, 2021

1 juni 2020 flyttades busshållplatsen som ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen har fått en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Hållplatsen har bytt namn från Församlingsgården till Kyrkmons skola. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.

Njurunda församlingsgården

Information - Sundsvall Centralstation

17 Aug, 2019 - 12 Dec, 2021

Busshållplatsen på Sundsvall C har flyttats till ett provisoriskt hållplatsläge. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s. Den mörkrosa linjen i kartan nedanför visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen. Sundsvalls centralstation byggs om till ett modernt, funktionellt och tillgänglighetsanpassat resecentrum. Mellan stationsbyggnaden och Landsvägsallén har en nedsänkt bussterminal byggts, som utgör en väderskyddad länk mellan tåg och buss. Från måndag 16 augusti 2021 börjar vi trafikera Sundsvalls resecentrum med flera busslinjer. Läs mer under fliken nyheter på www.dintur.se.

Karta över området