Trafikinformation

Se all trafikinformation

Risk för försening - linje 30

7 Jun, 2023 - 23 Jun, 2023

På grund av fräsning och asfaltering på väg 86 mellan Kovland – Krånge under perioden 7/6-23/6 kan det förekomma förseningar på linje 30.

Risk för försening - Linje 120

5 Jun, 2023 - 30 Nov, 2023

Från måndag den 5 juni kommer väg 562 ledas om via Kolvägen på grund av rivning av befintlig järnvägsviadukt. Det kan därför förekomma förseningar på linje 120.

Indragen hållplats - hpl Hallstavägen och hpl Gärdesgatan

10 Maj, 2023 - 9 Dec, 2023

Hållplats Hallstavägen och hållplats Gärdesgatan är indragna tills vidare. Linje 39 tur 24 trafikerar Långgatan och sedan upp Dalvägen.

Tillfälligt flyttad hållplats – Trädgårdsgatan i riktning mot Stenstan

4 Maj, 2023 - 30 Nov, 2023

Hållplats Trädgårdsgatan flyttas till en tillfällig hållplats som är utplacerad vid Stekhuset, på andra sidan Esplanaden. Berörda linjer: 2, 3 och 4. Orsak: vägarbete på västra Esplanaden.

Hållplats Stenstan - Linje 2, 3, 4

4 Maj, 2023 - 30 Jun, 2023

Linje 2 mot Nacksta, linje 3 mot Sidsjön samt linje 4 mot Skönsmon (Bredsand) står i den ordning de kommer in på hållplats Stenstan, oavsett om de ska avgå från hållplatsläge F eller H. Det innebär att den buss som kommer in först kommer att ställa sig längst fram på hållplatsläge H och övriga bussar fyller på bakom. Orsak: vägarbete på Universitetsallén.

Tillfälligt ändrad linjesträckning - Linje 3

2 Maj, 2023 - 30 Jun, 2023

Linje 3 flyttas till Storgatan från Universitetsallén på grund av vägarbeten, gäller perioden 2 maj till 30 juni.. Hållplatserna Västhagen, Sporthallen och Idrottsplatsen kan inte trafikeras. Vi hänvisar till hållplatserna Västermalm, Mittuniversitetet, Västra Allén och Rättscentrum. En tillfällig hållplats kommer att finnas i början på Granloholmsvägen från och med 23 maj.

Tillfälligt flyttad hållplats - Sättna infart väg 86

27 Feb, 2023 - 18 Jun, 2023

Hållplats Sättna infart väg 86 flyttas till ett nytt tillfälligt läge på väg 86. Orsak: arbete på Ånäsvägen.

Tillfällig hållplats - Sättna infart väg 86

Tillfälligt indragen hållplats - Kolvägen

16 Dec, 2022 - 18 Jun, 2023

Hållplats Kolvägen (SVALL) är tillfälligt indragen på grund av ombyggnation av väg 562 . Närmaste hållplats är Resecentrum Sundsvall C

Tillfälligt flyttad hållplats – Kovland Kiosk

11 Dec, 2022 - 10 Dec, 2023

Hållplats Kovland Kiosk flyttas tillfälligt till väg 320. Orsak: Viljansvägen är avstängd för genomfartstrafik.

Karta över stängd hållplats och tillfällig hållplats

Tillfälligt indragen hållplats - Bredsands skola

11 Maj, 2022 - 18 Jun, 2023

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.