Trafikinformation

Se all trafikinformation

Indragen hållplats: Kackelabacken

2 Nov, 2020 - 13 Dec, 2020

Från 2 november kommer inte hpl Kackelabacken att trafikeras längre. Resenärer hänvisas till den nya hpl Tjädervägen eller till hpl Kyrkogårdsvägen.

Tillfälligt indragen hållplats - Nordviksskolan E4

27 Okt, 2020 - 30 Okt, 2020

Hållplats Nordviksskolan E4 i södergående riktning är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. resenärer hänvisas till hpl nordvik på väg 742

Tillfälligt indragen hållplats - Östra Långgatan Thulegatan

26 Okt, 2020 - 31 Dec, 2020

På grund av arbete på Köpmangatan kan inte linje 2, 141, 142 och 191 trafikera hållplatsen Thulegatan i riktning mot Navet, vi hänvisar till hållplats Trädgårdsgatan istället. östra långgatan har tillfällig Hållplats ca 100 m in på östra långgatan.

Ändrad körriktning: Linje 58

12 Okt, 2020 - 12 Dec, 2020

Linje 58 med avgångstid klockan 07:45 från Hälletorp/Furuvägen får ändrad körriktning från måndag 12 oktober. Bussen kommer gå i motsatt riktning efter Theodor Hellmans väg, Murbergsvägen och Sehlstedtsvägen. Avgångstiderna ändras för följande hållplatser: • Ängekyrkan kl. 07:48 • Murbergsskolan kl. 07:49 • Folkhögskolan kl. 07:50 • Sehlstedtsvägen/Ängevallen kl. 07:51

Karta

Ändrad linjesträckning – linje 1, 28, 30, 132, 133, 134

5 Okt, 2020 - 8 Nov, 2020

Den tillfälliga Storbron kommer att stängas för fordonstrafik från 5 oktober. Markarbeten ska utföras för att kunna ansluta den nya Storbron mot den norra och södra sidan av Selångersån. Från 9 november beräknas trafik kunna köra på den nya Storbron. Linje 1, 28, 30, 132, 133 och 134 får ändrad linjesträckning från 5 oktober till 8 november. Linjerna kör Norrmalmsgatan – Universitetsallén – Kronolottsvägen. Följande hållplatser kan inte trafikeras: • Rättscentrum, vi hänvisar istället till Idrottsparken. • Västra Allén, vi hänvisar istället till Sporthallen. • Mittuniversitetet, vi hänvisar istället till Sporthallen. • Västermalms skola, vi hänvisar istället till Sporthallen.

Ändring - Linje 132

14 Sep, 2020 - 13 Dec, 2020

Linje 132 med avgång från Selångergården kl. 17:25 till Svartede körs med taxi istället för buss.

Risk för försening – linje 65

11 Sep, 2020 - 12 Dec, 2020

Risk för försening på linje 65 (cirka 6 minuter) på grund av ändrad färdväg efter ombyggnation.

Risk för försening – Linje 201, 511, 512, 513, 516, 518, 520

27 Aug, 2020 - 31 Okt, 2020

På grund av broarbete finns risk för försening på linjerna.

Risk för trängsel - Linje 141, 142

24 Aug, 2020 - 31 Dec, 2020

Det finns risk för trängsel ombord på linje 141 och 142 måndag till fredag mellan kl. 07:30-09:30 samt 14:30-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 1, 2, 3, 4, 5, 120

24 Aug, 2020 - 31 Dec, 2020

Det finns risk för trängsel ombord på linje 1, 2, 3, 4, 5 och 120 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Hpl Västhagen trafikeras inte vardagar mellan 13:30-16:00

24 Aug, 2020 - 13 Jun, 2021

Hållplats Västhagen trafikeras inte vardagar mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar resenärer till: Linje 1: hållplats Västermalm Linje 3: hållplats Sporthallen eller fickan utanför Himlabadet Detta gäller från 24 augusti 2020 och tills vidare på grund av säkerhetsskäl.

Risk för trängsel - Linje 401, 402, 404, 405, 407

20 Aug, 2020 - 31 Dec, 2020

Det finns risk för trängsel ombord på linje 401, 402, 404, 405 och 407 måndag till fredag mellan klockan 07:00-09:00 samt 14:00-16:30. Välj en annan avgångstid om du kan.

Risk för trängsel - Linje 410

20 Aug, 2020 - 31 Dec, 2020

Linje 410 med avgångstid 07:27 från Arnäsrondellen mot Örnparken har risk för trängsel. Välj en annan avgångstid om du kan. Om linjen blir fullsatt mellan Arnäsrondellen och Höglandskolan kan du resa med linje 442 som går cirka 5-10 minuter efter linje 410.

Risk för trängsel - Linje 409

20 Aug, 2020 - 31 Dec, 2020

På linje 409 med avgång klockan 07:20 från Tennbacken mot Nolaskolan måndag till fredag finns det risk för trängsel ombord. Välj en annan avgångstid om du kan.

Indragen hållplats - Njurunda församlingsgård

1 Jun, 2020 - 31 Dec, 2020

1 juni 2020 flyttas busshållplatsen som idag ligger vid församlingsgården, i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen. Busshållplatsen får en tillfällig placering vid cirkulationsplatsen väster om Mitthems bostadsbygge. Röd markering i bild visar var busshållplatsen flyttas.

Karta tillfällig hållplats

Tillfälligt indragen hållplats - Öbacka vårdcentral

19 Maj, 2020 - 30 Okt, 2020

Hållplats Öbacka vårdcentral är tillfälligt indragen på grund av Vägarbete. Resande hänvisas till hållplats Brännavägen

Risk för försening - Linje 41

14 Maj, 2020 - 31 Okt, 2020

Det finns risk för försening på linje 41 på grund av vägarbete mellan Näsåker och Junsele.

Flytt av hållplats - Sundsvall Centralstation

17 Aug, 2019 - 30 Jun, 2021

Busshållplatsen på Sundsvall C flyttas till ett provisoriskt hållplatsläge från lördag 17 augusti 2019. Det provisoriska hållplatsläget är placerat utanför McDonald’s. Den mörkrosa linjen visar gångstråket från tågen vid Sundsvall C till busshållplatsen.

Karta över området