Trafikinformation

Se all trafikinformation

Ändring i tidtabell - Linje 531

11 Mar, 2024 - 31 Dec, 2024

Linje 531 från Storsela/Karlberg kommer från måndag 11/3 avgå kl. 07:25 i stället för kl. 07:30. Tiden ändras för att möjliggöra byten i Utansjö.

Ändring i tidtabell - Linje 524

11 Mar, 2024 - 31 Dec, 2024

Linje 524 med avgångstid 07:10 från Gådeåbro E4 till Wendella Hellmanskolan har fått ändrad avgångstid från 07:10 till 07:05 från och med måndag 11 mars.

Ändring i tidtabell - linje 636

11 Mar, 2024 - 31 Dec, 2024

Linje 636 med avgångstid 06:06 från Skogsvägen till Sörberge norra har fått ändrad avgångstid från 06:06 till 06:13 från och med måndag 11 mars.

Ändring i tidtabell - Linje 402, 404, 411

11 Mar, 2024 - 31 Dec, 2024

Från och med måndag 11 mars genomför vi förändringar på några avgångar på linje 402, 404 samt ny start och stopp på 411 i Örnsköldsvik. Linje 411 kommer inte längre att trafikera Örnsköldsviks resecentrum utan start- och stopphållplats blir Örnparken. Linje 402 med avgångstid 06:03 från Örnparken kommer att tidigareläggas till 05:58. Linje 402 med avgångstid 06:15 från Marinvägen kommer att tidigareläggas till 06:10. Linje 402 med avgångstid 07:40 från Örnparken kommer att senareläggas till 07:43. Linje 402 med avgångstid 07:52 från Marinvägen kommer att senareläggas till 07:55. Linje 404 med avgångstid 06:42 från Örnparken kommer att senareläggas till 06:45. Linje 404 med avgångstid 07:12 från Örnparken kommer att senareläggas till 07:15. Linje 404 med avgångstid 07:42 från Örnparken kommer att senareläggas till 07:45. Linje 404 med avgångstid 08:12 från Örnparken kommer att senareläggas till 08:15.

Flyttat hållplatsläge Stenstan – Linje 28, 30, 120, 133

5 Feb, 2024 - 31 Dec, 2024

Från 5 februari får linje 28, 30, 120 och 133 ändrade hållplatslägen på Stenstan. Linje 120 flyttas till hållplatsläge J och K på Stenstan. Från läge J avgår linje 120 mot Sörberge och från läge K avgår linje 120 i riktning mot Njurunda. Linje 28, 30, och 133 flyttas tillbaka till läge A och B. Från läge A avgår linje 28 mot Holm, 30 mot Hammarstrand och 133 mot Högsjö. Från läge B avgår linje 28, 30 och 133 i riktning mot Resecentrum Sundsvall C. (Linje 1 ligger kvar på läge B mot Alnö och K mot Bergsåker)

Tillfälligt flyttad hållplats - Bergsprängarvägen

24 Jan, 2024 - 28 Mar, 2024

Under tiden 2024-01-24 – 2024-03-28 kommer hållplats Bergsprängarvägen i Järved flyttas på grund av grävarbeten för dagvattenanläggning. Tillfällig hållplatsskylar kommer att sättas upp i anslutning till ordinarie hållplatslägen.

Tillfälligt indragen hållplats – Viforsen

15 Nov, 2023 - 15 Apr, 2024

Hållplats Viforsen trafikeras under perioden 15 november till 15 april 2023. Orsak: Hållplatsen trafikeras inte under vintern.

Tillfälligt flyttad hållplats – Uslands skola

15 Nov, 2023 - 15 Apr, 2024

Hållplats Uslands skola flyttas cirka 50 meter till en tillfällig hållplats (efter korsningen Fullriggarvägen/Räbbmogatan) under perioden 15 november till 15 april. Orsak: bussen har svårt att angöra ordinarie hållplats på vinterväglag.

Tillfällig hållplats Uslands skola