Trafikinformation

Se all trafikinformation

Vägarbete Stenstan - Linje 2, 3, 4

16 Mar, 2023 - 30 Apr, 2023

Linje 2 mot Östra Birsta, linje 3 mot Granloholm samt linje 4 mot Granloholm via sjukhuset står i den ordning de kommer in på hållplats Stenstan, oavsett om de ska avgå från hållplatsläge E eller G. Det innebär att den buss som kommer in först kommer att ställa sig längst fram på hållplatsläge E och övriga bussar fyller på bakom. Orsak: avspärrningar för vägarbetet på Esplanaden.

Tillfälligt flyttad hållplats - Sättna infart väg 86

27 Feb, 2023 - 18 Jun, 2023

Hållplats Sättna infart väg 86 flyttas till ett nytt tillfälligt läge på väg 86. Orsak: arbete på Ånäsvägen.

Tillfällig hållplats - Sättna infart väg 86

Tillfälligt indragen hållplats - Kolvägen

16 Dec, 2022 - 18 Jun, 2023

Hållplats Kolvägen (SVALL) är tillfälligt indragen på grund av ombyggnation av väg 562 . Närmaste hållplats är Resecentrum Sundsvall C

Tillfälligt flyttad hållplats – Kovland Kiosk

11 Dec, 2022 - 10 Dec, 2023

Hållplats Kovland Kiosk flyttas tillfälligt till väg 320. Orsak: Viljansvägen är avstängd för genomfartstrafik.

Karta över stängd hållplats och tillfällig hållplats

Tillfälligt flyttad hållplats – Uslands skola

21 Nov, 2022 - 30 Apr, 2023

Hållplats Uslands skola flyttas cirka 50 meter till en tillfällig hållplats (efter korsningen Fullriggarvägen/Räbbmogatan). Gäller påstigande i riktning mot Vi centrum. Orsak: bussen har svårt att angöra ordinarie hållplats på vinterväglag. Gäller under perioden 21 nov 2022 – 30 april 2023.

Karta

Tillfälligt indragen hållplats – Viforsen

15 Nov, 2022 - 2 Apr, 2023

Hållplats Viforsen trafikeras inte till och med 2 april 2023. Orsak: Hållplatsen trafikeras inte under vintern.

Tillfälligt indragen hållplats - Bredsands skola

11 Maj, 2022 - 18 Jun, 2023

Hållplats Bredsands skola trafikeras inte på grund av vägarbete. Vi hänvisar till hållplats Strandvägen.