Användarvillkor app

For English – see further down the page.

Dessa användarvillkor avser tjänsterna kopplat till Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns app ”Din Tur’ och gäller från 2023-11-06. Samtliga resor oavsett försäljningskanal omfattas av våra resevillkor, se http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/.

Resenärskategorier

Nedanstående ålderskategorier gäller oavsett om rabatterat biljettalternativ erbjuds eller inte.

Barn 0-6 år:

Kategorin avser barn fram till den dag de fyller sju (7) år. Högst två barn under 7 år åker gratis med betalande medresenär. Ytterligare barn, samt ensamåkande barn under 7 år ska lösa barnbiljett.

Barn 7-19 år:

Kategorin avser ungdomar från fyllda sju (7) år till den dag de fyller tjugo (20) år.

Ungdom 20-25 år:

Med Ungdom avses ungdomar från fyllda tjugo (20) år till den dag de fyller tjugosex (26) år.

Vuxen 26-64 år:

Med Vuxen avses personer fyllda 26 år till den dag de fyller sextiofem (65) år.

Senior 65+ år:

Med Senior avses personer fyllda sextiofem (65) år.

Vid tveksamhet om ålder ska giltig fotolegitimation kunna uppvisas.

Biljettens giltighet

Biljett för resa inom Västernorrlands län eller mellan Västernorrland och Jämtland, Västerbotten och Norrbotten gäller för resa på angiven sträcka eller inom angivet område under giltighetstiden som anges på biljetten. Det är inte tillåtet att delbetala med biljetter om du ska göra en längre resa än vad biljetten medger.

För att vara giltig ska biljett aktiveras före eller i samband med ombordstigning. Kopierad biljett, exempelvis foto- eller skärmbild, är inte ett giltigt färdbevis.

Nedan följer villkoren för Din Turs biljetter köpta i Din Turs app.

Biljetter

Enkelbiljett

Innehåll: en enkelbiljett.

Gäller på: Buss (Din Tur).

Aktiveringstid: inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: I stadstrafik gäller enkelbiljetten i 75 minuter, i regiontrafik beror giltighetstiden på sträckans restid. Biljetten är giltig för övergång inom angiven sträcka eller angivet område så länge biljetten är giltig.

Utlåningsbar: Nej

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om enkelbiljetten inte är aktiverad.

10-biljett

Innehåll: 10 stycken enkelbiljetter som gäller på angiven sträcka. Är en av destinationerna Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik eller Sollefteå gäller biljetten även inom tätortstrafiken på vald destination.

Rabatt: 10 procents rabatt jämfört med om du köpt enkelbiljetter en och en.

Gäller på: Buss (Din Tur) och Norrtåg.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 365 dagar.

Gruppresa: det är inte möjligt att använda flera biljetter samtidigt för att göra en gruppresa.

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om 10-biljetten inte är aktiverad.

Flex 10/30

Innehåll: 10 stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas när du vill inom 30 dagar.

Gäller på: Buss (Din Tur).

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 10 stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas när du vill inom 30 dagar.

Gruppresa: det är inte möjligt att använda flera biljetter samtidigt för att göra en gruppresa.

Utlåningsbar: Ja

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Periodbiljett Relation

Innehåll: 30-dagars periodbiljett för valfritt antal resor på angiven sträcka eller inom tätortstrafiken. Är en av destinationerna på periodbiljetten Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik eller Sollefteå gäller den även inom tätortstrafiken på vald destination.

Gäller på: buss (Din Tur) och Norrtåg. Biljetten gäller på tåg mellan Njurunda – Sundsvall med X-trafik och SJ, om du använder reskort behöver du visa ett kvitto för tågvärden som visar vad reskortet är laddat med.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 30 dagar.

Utlåningsbar/Kan ges bort: Ja.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om periodbiljetten inte är aktiverad.

Periodbiljett Kommun

Innehåll: 30-dagars periodbiljett för valfritt antal resor inom den kommun i Västernorrlands län som du väljer vid köpet.

Gäller på: buss (Din Tur) och Norrtåg. Biljetten gäller på tåg mellan Njurunda – Sundsvall med X-trafik och SJ, om du använder reskort behöver du visa ett kvitto för tågvärden som visar vad reskortet är laddat med.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 30 dagar.

Utlåningsbar: Ja

Kan skickas/ges bort till nåogon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Länsbiljett

Innehåll: 30-dagars periodbiljett för valfritt antal resor inom Västernorrlands län.

Gäller på: buss (Din Tur) och Norrtåg. Biljetten gäller på tåg mellan Njurunda – Sundsvall med X-trafik och SJ, om du använder reskort behöver du visa ett kvitto för tågvärden som visar vad reskortet är laddat med.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 30 dagar.

Utlåningsbar: Ja.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Härnösandsbiljett 30-dagar (Härnösandskortet)

Innehåll: 30-dagars periodbiljett för valfritt antal resor inom Härnösands kommun.

Gäller på: buss (Din Tur) inom Härnösands kommun.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 30 dagar.

Delbetalning: Det är inte tillåtet att delbetala med Härnösandskortet vid resa över kommungränsen.

Utlåningsbar: Ja.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Barnbiljett Härnösand (kommer finnas digitalt via appen senare)

Innehåll: kostnadsfri biljett för barn och ungdomar 7-19 år i Härnösands kommun. Barnkortet är personligt och får inte lånas ut till andra. Om du använder reskort finns ett fält på baksidan av kortet där du ska skriva din namnteckning.

Gäller på: buss (Din Tur) inom Härnösands kommun.

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Nej.

Ansökan: Biljetten är kostnadsfri och du ansöker om biljetten hos Härnösands kommun via kommunens webbplats: www.harnosand.se/barnkortet.

Sundsvall barnbiljett 30-dagar

Innehåll: 30-dagarsbiljett för barn och ungdomar 0-19 år. Biljetten är personlig och får inte lånas ut till andra. Om du använder reskort finns ett fält på baksidan av kortet där du ska skriva din namnteckning.

Gäller på: buss (Din Tur), anropsstyrd trafik inom Sundsvalls kommun, Norrtåg mellan Sundsvall – Stöde och på tåg mellan Njurunda – Sundsvall med X-trafik och SJ. Om du använder reskort på tåget mellan Njurunda – Sundsvall behöver du visa ett kvitto för tågvärden som visar vad reskortet är laddat med.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 30 dagar.

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Sundsvall seniorbiljett 30-dagar

Innehåll: 30-dagars biljett för dig som är 65+, har tagit ut ålders- eller premiepension före 65 års ålder eller har 100% sjuk- eller aktivitetsersättning. Biljetten gäller inte för dig som har beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning på lägre nivå än 100% eller om du är sjukskriven.

För dig som inte har fyllt 65 år: Seniorkort Sundsvall är en personlig biljett och för att få resa med seniorkortet måste du kunna visa upp intyg från Försäkringskassan om du uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning (viktigt att det står att du har 100% ersättning) och intyg från Pensionsmyndigheten om du tagit ut premiepension före 65 års ålder. Du måste även visa giltig legitimation.

Gäller på: buss (Din Tur), anropsstyrd trafik inom Sundsvalls kommun, Norrtåg mellan Sundsvall – Stöde och på tåg mellan Njurunda – Sundsvall med X-trafik och SJ. Om du använder reskort på tåget mellan Njurunda – Sundsvall behöver du visa ett kvitto för tågvärden som visar vad reskortet är laddat med.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 30 dagar.

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Ungdomsbiljett Örnsköldsvik (Ungdomskortet kommer finnas digitalt via appen senare)

Innehåll: kostnadsfri biljett för barn och ungdomar 7-19 år som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun. Barnkortet är personligt och får inte lånas ut till andra. Om du använder reskort finns ett fält på baksidan av kortet där du ska skriva din namnteckning.

Gäller på: buss (Din Tur) och kompletteringstrafik inom Örnsköldsviks kommun. Vid bokning av resa med kompletteringstrafik är det viktigt att du vid bokning anger att du har ett ungdomskort.

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Nej.

Ansökan: Ansökan om ungdomskort, anmäla trasigt eller saknat kort görs hos Örnsköldsviks kommun telefon 0660-88000 eller via e-post ungdomskort@ornskoldsvik.se

Skolbiljett (kommer finnas digitalt via appen senare)

Innehåll: Skolbiljetten är giltigt för två resor per dag från måndag till fredag och under hela läsåret förutom under jullovet och sommarlovet. Vem som har rätt till skolbiljetten bestäms av respektive kommun och mer information kan du få från din skola.

Personlig biljett: Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut till andra. Om du använder reskort (plastkort) finns ett fält på baksidan av kortet där du ska skriva din namnteckning. Elever på gymnasiet måste på begäran kunna visa legitimation. Elever i grundskolan behöver inte kunna uppvisa legitimation. Om namnpåskrift eller legitimation saknas vid biljettkontroll är kortet ogiltigt och kommer att beslagtas av biljettkontrollanten. Skolan måste då kontaktas för utfärdande av en ny skolbiljett vilket eventuellt sker mot en avgift.

Gäller på: buss (Din Tur) och Norrtåg. Övergång mellan buss och tåg kan göras. Biljetten gäller på tåg mellan Njurunda – Sundsvall med X-trafik och SJ, om du använder reskort behöver du visa ett kvitto för tågvärden som visar vad reskortet är laddat med.

Giltighetstid: Skolkortet är giltigt för två resor per dag från måndag till fredag. Skolkortet är giltigt under hela läsåret förutom under jullov och sommarlov.

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Nej.

Norrlandsresan – resa över länsgräns

Norrlandsresan är för dig som reser mellan de fyra nordligaste länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten. Norrlandsresan finns som enkelbiljett, 10-biljett och periodbiljett.

Norrlandsresan periodbiljett 30 dagar

Innehåll: 30-dagars periodbiljett för valfritt antal resor över länsgränsen till eller från Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Gäller på: buss (Din Tur, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteå Buss, Länstrafiken Norrbotten och Luleå lokaltrafik) och Norrtåg.

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 30 dagar.

Utlåningsbar: Ja.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Enkelbiljett Norrlandsresan

Innehåll: en enkelbiljett mellan två hållplatser/destinationer.

Gäller på: Buss (Din Tur, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteå buss, Länstrafiken Norrbotten och Luleå Lokaltrafik).

Aktiveringstid: inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: En resa. Tiden beror på ressträckans längd. Om du reser till Västernorrland eller Jämtland ingår möjligheten att åka vidare med tätortstrafiken på dina valda destinationer. (till exempel om du valt resträcka Örnsköldsvik till Östersund så gäller kortet även i Örnsköldsvik och Östersunds tätortstrafik).

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

10-biljett Norrlandsresan

Innehåll: 10 stycken enkelbiljetter mellan två valda destinationer/hållplatser.

Rabatt: 10 procents rabatt jämfört med om du köpt enkelbiljetter en och en.

Gäller på: Buss (Din Tur, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteå buss, Luleå lokaltrafik och Länstrafiken Norrbotten). I 10-biljetten ingår möjlighet att kunna åka med tätortstrafiken på dina valda destinationer (t ex om du valt resträcka Örnsköldsvik till Östersund så gäller kortet även i Örnsköldsvik och Östersunds tätortstrafik).

Aktiveringstid (första resan): inom 180 dagar från inköpsdatum.

Giltighetstid: 365 dagar.

Gruppresa: det är inte möjligt att använda flera biljetter samtidigt för att göra en gruppresa.

Utlåningsbar: Nej.

Kan skickas/ges bort till någon annan: Ja, om biljetten inte är aktiverad.

Företagskort (kommer finnas digitalt via appen senare)

Företag och organisationer kan ansöka om företagskort hos Din Tur. Läs mer på http://www.dintur.se/navigation/foretag.

Färdtjänstkort

Du som har färdtjänst har rätt att ta med dig en ledsagare/medresenär kostnadsfritt på buss (Din Tur) mot uppvisande av ett färdtjänstkort.

Övriga biljetter med giltighet för resa med Din Tur

SJ Årskort med resplustillägg: Genom att köpa ett Resplustillägg till ditt SJ årskort kan du även resa med Din Tur. Mer information finns på SJ:s webbplats.

X-trafik: Vissa av X-trafiks periodkort är giltiga även på stadstrafiken i Sundsvall. Mer information finns på X-trafiks webbplats.

Låna ut biljett

Några av våra biljetter är utlåningsbara. Dessa biljetter kan lånas ut via appen Din Tur. För att låna ut din biljett måste du vara inloggad i appen och mottagaren av utlånad biljett behöver ha Din Turs app installerad i telefonen. När du lånat ut biljetten är den utlånad fram till klockan 04:00 efterföljande dag. Biljetten kommer automatiskt tillbaka till dig klockan 04:00.

Det är inte tillåtet att låna ut periodbiljetter mot ekonomisk ersättning.

Utlåningsbara biljetter: Periodkort län, Periodkort kommun, Periodkort relation, Härnösandskortet, Flex 10/30, Norrlandsresan 30-dagar.

Antal vänner/familjemedlemmar du kan låna ut biljetten till: 5.

Hur länge efter senaste lånet en vän/familjemedlem är kvar på vänlistan: 90 dagar.

Antal utlåningar: 5 utlåningar per biljett.

Hur länge biljetten är utlånad: till klockan 04:00 efterföljande dag.

Ge bort biljett:

Du kan köpa en biljett i Din Turs app och ge bort den till någon annan. Du kan endast ge bort biljetter som inte är aktiverade. Om du gett bort biljetten till någon annan har du överlåtit biljetten och du kan inte ångra dig. Du får inte tillbaka en biljett som du gett bort. Mottagaren av biljetten måste ha Din Turs app installerad i telefonen.

Biljetter som kan ges bort: Enkelbiljetter, 10-biljett, Flex 10/30, Periodbiljett Län, Periodbiljett Kommun, Periodbiljett Relation, Härnösandskortet, Sundsvalls barn- och seniorkort och Norrlandsresans 30-dagars biljett.

Återköp av biljett

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte vid köp av biljetter för resa. Dock görs vissa undantag vid resa med Din Tur. Ej aktiverade biljetter som är köpta i Din Turs app kan återköpas till sitt fulla värde, dock senast inom 60 dagar från inköpstillfället. Du återköper din biljett genom att klicka på ”ångra köp” på biljetten som du köpt i appen Din Tur.

Vid återköp i appen sker återbetalning till det betalmedel du valde att betala med.

Villkor för övriga återköp finns på http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/.

Visering av biljett

Samtliga biljetter ska visas upp i samband med ombordstigning på buss eller av tågvärd ombord på tåg. Detta gäller oavsett om biljetten finns i appen Din Tur, är utskriven på papper eller är kopplad till ett plastkort.

Om du ska resa med ett reskort (plastkort) på sträckan Njurunda – Sundsvall med tåg (SJ eller X-trafik) behöver du visa ett kvitto som visar var reskortet är laddat med.

Situationer kan uppstå då kort eller biljetter ej kan läsas av i biljettläsaren. Resenären ska då visa upp biljetten för förare eller ombordpersonal.

Betalningsalternativ

I appen Din Tur kan du välja att betala med Swish, bank- och kreditkort eller faktura via Klarna. Du registrerar betalsätten i appen och betalmetoden väljs vid varje köptillfälle.

Ersättning vid försening

Vid befarad eller inträffad försening, med 20 minuter eller mer, kan du ha rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport eller prisavdrag. Lag (2015:953) behandlar kollektivtrafikresenärers rättigheter när det gäller förseningsersättning.  Lagen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. Se dintur.se/sok-ersattning-vid-forsening/ för vidare information om förseningsersättning.

Biljettkontroll

Din Tur genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken. Resenären ska under hela resan kunna uppvisa en giltig biljett som kan kontrolleras maskinellt samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation. Det är resenärens ansvar att ta reda på vilken biljett som krävs för resan, och att aktivera och validera (blippa) biljetten vid ombordstigning. Vid resa med rabatterad biljett ska du alltid kunna styrka att du är berättigad till rabatt.

Vid kontroll skall du som resenär visa din biljett för biljettkontrollanten. Om du vid en kontroll inte kan uppvisa en giltig biljett och eventuellt kompletterande handlingar kan du enligt lag debiteras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 1500 kr plus priset för aktuell resa.

Har du biljett i Din Turs app ansvarar du för att under hela resan ha batteri i mobiltelefonen, fungerande internetuppkoppling samt att mobiltelefonen är i sådant skick att maskinell validering kan ske.

Användarkonto

Om du skapar ett konto genom att registrera dig i Din Turs app godkänner du i sin helhet dessa användarvillkor. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Din Turs app.

Tjänsten tillhandahålls genom mobila applikationer för iOS och Android. Med tjänsten avses de funktioner i appen Din Tur som tillgängliggörs för den som har ett användarkonto.

Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt för dig i sitt standardutförande.

Avtal om ingående av tjänsten så som registrering får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas genom att målsman kopplar appen till ett betalkort eller Swish och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs för dig som är minderårig.

Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av tjänsterna.

För utförligare beskrivning av tjänsterna inom ramen för användarkontot se dintur.se.

Licens

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ger dig genom godkännande av användarvillkoren en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda appen Din Tur på den mobila enhet som du äger eller kontrollerar.

Om du inte följer villkoren kan licensen komma att återkallas av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Din rätt att använda Din Turs app förutsätter att du personligen har godkänt våra användarvillkor. Om villkoren mellan dig och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län upphör, upphör din rätt att använda Din Turs app.

Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende tjänsterna tillhör Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län eller tredje part med vilka Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

Du får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i tjänsterna.

Tillgänglighet och spärr av Tjänst

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län strävar efter att tillhandahålla dig tjänsten utan teknisk störning, kan Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inte garantera att tjänsten alltid kommer att vara fullt tillgängliga eller fungera felfritt. Om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län avser att utföra planerade avbrott i tjänsten med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer du att informeras om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra tjänsten för dig vid misstanke om att du;

(i) obehörigen nyttjar annan persons inloggningsuppgifter;

(ii) obehörigen låter annan nyttja persons inloggningsuppgifter;

(iii) använder tjänsterna i strid mot användarvillkoren eller använder, eller har för avsikt att använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning (exempelvis bedrägerier, falska köp, falskt angivande av uppgifter eller liknande); eller

(iv) använder tjänsten på sådant sätt att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län eller tredje person kan orsakas skada.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har också rätt att spärra tjänsten för dig utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om det bedöms nödvändigt för att skydda Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, tredje person eller andra parters intressen.

Överlåtelse

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har rätt att utan föregående samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren.

Resevillkor

Vid köp av biljett godkänner du som resenär de generella resevillkoren för resor med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Resevillkoren finns att läsa på http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/

Personuppgifter och cookies

I samband med att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län tillhandahåller biljetter och biljettsystem är det nödvändigt att samla in och behandla vissa personuppgifter.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som resenär lämnar till Din Tur, exempelvis i samband med registrering av konto inom ramen för tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via tjänsterna (exempelvis platstjänster).

Mer information om hur Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län behandlar dina personuppgifter finns på http://www.dintur.se/sa-har-behandlar-vi-dina-personuppgifter/ som du också kan läsa och godkänna i appen.

Ändringar av Villkor

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa användarvillkor och tjänster. Sådan ändring som avses i denna punkt godkänns av dig nästa gång du loggar in på kontot. För det fall godkännande inte görs upphör din rätt att använda tjänsterna. Vid var tid gällande villkor finns publicerade på http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/.

Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län med direkt ikraftträdande.

Avtalstid och uppsägning

Avtal som har ingåtts mellan Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och dig är giltigt under den tid som resan pågår eller tills vidare, så länge du nyttjar någon av tjänsterna.

Du kan närsomhelst säga upp avtalet för appen Din Tur för omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i tjänsten eller via e-post registrator@dintur.se. Om du tar bort Din Turs app från din mobila enhet, försvinner biljetter och annan information från denna och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvarar inte för förlust av sådan data.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp tjänsten om du använder den i strid med vad som stadgas i användarvillkoren. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har även rätt att säga upp avtalet enligt denna punkt för det fall du inte varit aktiv i tjänsten under en period om två år, förutsatt att betalning för tjänsten inte skett för längre period.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvar och ansvarsbegränsningar

Tjänsterna i appen Din Tur tillhandahålls i befintligt skick och du är självständigt ansvarig för användandet av tjänsterna och den mobila enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av tjänsterna.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att du använder tjänsterna i strid med användarvillkoren eller med anledning av att du inte följt de särskilda villkoren som programvarubutiken uppställt.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ger inga garantier om tjänsterna och dess innehåll eller funktion och ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part; exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med resenärens mobila enhet eller liknande.

Motstridiga villkor

Om det skulle finnas motstridiga villkor i Din Turs app-användarvillkor och resevillkor i förhållande till vad som anges i övriga informationskanaler ska innehållet i användarvillkoren och resevillkoren ha tolkningsföreträde.

Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol.

Vid tvist med privatperson följer Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

 

Kontakt

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Din Tur

Box 143

841 22 Ånge

Telefon: 0771-100 110

E-post: kundservice@dintur.se

Webb: http://www.dintur.se

Org.nr. 222000-2923

Norrlandslänen

Appen ’Din Tur’ kan användas för resor i Jämtlands Län, Västernorrlands Län, Västerbotten och Norrbotten, samt i stadstrafiken i Umeå, Luleå och Skellefteå. Vissa biljetter gäller också för resor med Norrtåg. För resa över länsgräns kan själva resan vara den andra trafikhuvudmannens ansvar.

Länstrafiken Jämtland

0771 – 100 110

www.ltr.se

info@ltr.se

Ta Bussen & Ultra (Västerbotten)

0771 – 100 110

www.tabussen.nu

brev@tabussen.nu

Länstrafiken Norrbotten

0771 – 100 110

ltnbd.se

lanstrafiken@ltnbd.se

Norrtåg

0771 – 444111

norrtag.se

______________________________________________________________

Terms and conditions for use – app

These terms and conditions for use relate to the services linked to the Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län “Din Tur” app and apply from 06/11/2023. All travel, regardless of the sales channel, is subject to our terms and conditions for travel, see http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/.

Passenger categories

The following age categories apply regardless of whether or not a discounted ticket option is offered.

Child aged 0–6:

This category refers to children up to their seventh (7) birthday. A maximum of two children under the age of 7 may travel free of charge accompanied by a paying passenger. Additional children, as well as unaccompanied children under the age of 7, must purchase a child ticket.

Child aged 7–19:

This category refers to young persons from the age of seven (7) up to their twentieth (20) birthday.

Young people aged 20-25:

Young person refers to young persons from the age of twenty (20) up to their twenty-sixth (26) birthday.

Adult aged 26-64:

Adult refers to persons from the age of 26 up to their sixty-fifth (65) birthday.

Senior aged 65+:

Senior refers to persons aged sixty-five (65) and over.

Passengers must be able to show a valid photo ID in the case of any doubt concerning their age.

Validity of tickets

Tickets for travel within Västernorrland County or between Västernorrland and Jämtland, Västerbotten and Norrbotten are valid for travel on the specified route or within the specified area during the validity period stated on the ticket. Using tickets to make a part-payment for a journey that be longer than the ticket allows is not permitted.

A ticket must be activated before boarding or at the time of boarding in order to be valid. A copy of a ticket, such as a photo or screenshot, is not a valid travel document.

The terms and conditions for Din Tur tickets purchased in the Din Tur app are set out below.

Tickets

 

Single ticket

Contents: a single ticket.

Valid on: Bus (Din Tur).

Activation period: within 180 days from the date of purchase.

Validity period: On urban public transport, the single ticket is valid for 60 minutes. On regional public transport, the validity period depends on the travelling time for the route. The ticket is valid for transfers within the specified route or the specified area as long as the ticket is valid.

May be lent to another person: No

May be sent/gifted to another person: Yes, if the single ticket has not been activated.

10-ticket

Contents: 10 single tickets that are valid on the specified route. If one of the destinations is Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik or Sollefteå, the ticket is also valid on suburban public transport at the selected destination.

Discount: A 10 per-cent discount compared to purchasing single tickets individually.

Valid on: Bus (Din Tur) and Norrtåg.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 365 days.

Group travel: it is not possible to use multiple tickets at the same time in order to travel as a group.

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the 10-ticket has not been activated.

Flex 10/30

Contents: 10 24-hour tickets that can be used whenever you want within 30 days.

Valid on: Bus (Din Tur).

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 10 24-hour tickets that can be used whenever you want within 30 days.

Group travel: it is not possible to use multiple tickets at the same time in order to travel as a group.

May be lent: Yes

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Periodbiljett Relation [“Relation” Season Ticket]

Contents: A 30-day season ticket for any number of journeys on the specified route or on suburban public transport. If one of the destinations on the season ticket is Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik or Sollefteå, it is also valid for suburban public transport at the selected destination.

Valid on: bus (Din Tur) and Norrtåg. The ticket is valid on trains between Njurunda and Sundsvall operated by X-trafik and SJ. If you use a travel card, you need to show the train attendant a receipt showing how much money is loaded on the travel card.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 30 days.

May be lent/May be gifted: Yes.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the season ticket has not been activated.

Periodbiljett Kommun [Municipality Season Ticket]

Contents: A 30-day season ticket for any number of journeys within the municipality in Västernorrland County that you select at the moment of purchase.

Valid on: bus (Din Tur) and Norrtåg. The ticket is valid on trains between Njurunda and Sundsvall operated by X-trafik and SJ. If you use a travel card, you need to show the train attendant a receipt showing how much money is loaded on the travel card.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 30 days.

May be lent: Yes

May be sent or gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Länsbiljett [County Ticket]

Contents: A 30-day season ticket for any number of journeys within Västernorrland County.

Valid on: bus (Din Tur) and Norrtåg. The ticket is valid on trains between Njurunda and Sundsvall operated by X-trafik and SJ. If you use a travel card, you need to show the train attendant a receipt showing how much money is loaded on the travel card.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 30 days.

May be lent: Yes.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Härnösandsbiljett 30-dagar [Härnösand 30-day Ticket] (the Härnösand Card)

Contents: A 30-day season ticket for any number of journeys within the Municipality of Härnösand.

Valid on: bus (Din Tur) within the Municipality of Härnösand.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 30 days.

Part-payment: Use of the Härnösand Card for part-payment for travel across the municipal border is not permitted.

May be lent: Yes.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Barnbiljett Härnösand [Härnösand Children’s Ticket] (will be available digitally via the app at a later date)

Contents: a free ticket for children and young people aged 7–19 in the Municipality of Härnösand. The Children’s Card is personal and may not be lent to anyone else. If you use a travel card, there is a space on the back of the card for you to sign your card.

Valid on: bus (Din Tur) within the Municipality of Härnösand.

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: No.

Application: The ticket is free of charge and you apply for the ticket at the Municipality of Härnösand via the municipality website: www.harnosand.se/barnkortet.

Sundsvall barnbiljett 30-dagar [Sundsvall Children’s Ticket 30-days]

Contents: A 30-day ticket for children and young people aged 0–19. The Children’s Card is personal and may not be lent to anyone else. If you use a travel card, there is a space on the back of the card for you to sign your card.

Valid on: bus (Din Tur), train (Norrtåg) and on-demand services within the Municipality of Sundsvall. The ticket is valid on trains between Njurunda and Sundsvall operated by X-trafik and SJ. If you use a travel card, you need to show the train attendant a receipt showing how much money is loaded on the travel card.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 30 days.

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Sundsvall seniorbiljett 30-dagar [Sundsvall Senior Ticket 30-days]

Contents: A 30-day ticket for users aged 65+, users who have taken out retirement pension or premium pension before the age of 65 or users who receive 100% sickness or activity compensation. The ticket is not valid if you have a decision on sickness or activity compensation at a level below 100% or if you are signed off sick.

If you are under the age of 65: The Sundsvall Senior Card is a personal ticket and, in order to be permitted to travel on the Senior Card, you must be able to present a certificate from the Swedish Social Insurance Agency if you receive sickness compensation/activity compensation (it is important for it to say that you receive 100% compensation) and a certificate from the Swedish Pensions Agency if you have taken out a premium pension before the age of 65. You must also show a valid ID document.

Valid on: bus (Din Tur), train (Norrtåg) and on-demand services within the Municipality of Sundsvall. The ticket is valid on trains between Njurunda and Sundsvall operated by X-trafik and SJ. If you use a travel card, you need to show the train attendant a receipt showing how much money is loaded on the travel card.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 30 days.

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Ungdomsbiljett Örnsköldsvik [Örnsköldsvik Young Person’s Ticket] (The young person’s card will be available digitally via the app at a later date)

Contents: a free ticket for children and young people aged 7–19 who are registered in the Municipality of Örnsköldsvik. The Children’s Card is personal and may not be lent to anyone else. If you use a travel card, there is a space on the back of the card for you to sign your card.

Valid on: bus (Din Tur) and supplementary transport services within the Municipality of Örnsköldsvik. When booking travel on supplementary transport services, it is important for you to state that you have a young person’s card at the time of the booking.

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: No.

Application: To apply for a young person’s card or report a broken or missing card, contact the Municipality of Örnsköldsvik by phone on 0660-88000 or by e-mail at ungdomskort@ornskoldsvik.se

Skolbiljett [School Ticket] (will be available digitally via the app at a later date)

Contents: The School Ticket is valid for two journeys per day from Monday to Friday throughout the academic year, except during the Christmas and summer holidays. Each municipal authority is responsible for deciding who is entitled to a School Ticket and you can obtain more information from your school.

Personal ticket: The School Ticket is personal and may not be lent to anyone else. If you use a travel card (a plastic card), there is a space on the back where you must sign the card. Sixth-form students must be able to show ID on request. Primary and secondary school students do not need to be able to show ID. If the card has not been signed or no ID is shown during a ticket inspection, the card is invalid and will be confiscated by the ticket inspector. The school must then be contacted to issue a new School Ticket, which may be subject to a fee.

Valid on: bus (Din Tur) and Norrtåg. Users may transfer between bus and train. The ticket is valid on trains between Njurunda and Sundsvall operated by X-trafik and SJ. If you use a travel card, you need to show the train attendant a receipt showing how much money is loaded on the travel card.

Validity period: The School Card is valid for two journeys a day from Monday to Friday. The School Card is valid throughout the academic year, except during the Christmas and summer holidays.

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: No.

Norrlandsresan – travel across county borders

Norrlandsresan is for people who travel between the four northernmost counties of Västernorrland, Jämtland, Västerbotten or Norrbotten. Norrlandsresan is available as a single ticket, a 10-ticket and a season ticket.

Norrlandsresan periodbiljett 30 dagar [Norrlandsresan Season Ticket 30 days]

Contents: A 30-day season ticket for any number of journeys across the county border to or from Västernorrland, Jämtland, Västerbotten and Norrbotten.

Valid on: bus (Din Tur, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteå Buss, Länstrafiken Norrbotten and Luleå lokaltrafik) and Norrtåg.

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 30 days.

May be lent: Yes.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Norrlandsresan single ticket

Contents: a single ticket between two stops/destinations.

Valid on: Bus (Din Tur, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteå Buss, Länstrafiken Norrbotten and Luleå Lokaltrafik).

Activation period: within 180 days from the date of purchase.

 

Validity period: One journey. The time depends on the length of the journey. If you travel to Västernorrland or Jämtland, it includes the option of continuing your journey on suburban public transport at your chosen destinations. (for example, if you selected the route from Örnsköldsvik to Östersund, the card is also valid on Örnsköldsvik and Östersund suburban public transport).

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Norrlandsresan 10-ticket

Contents: 10 single tickets between two selected destinations/stops.

Discount: A 10 per-cent discount compared to purchasing single tickets individually.

Valid on: Bus (Din Tur, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken Västerbotten, Skellefteå Buss, Luleå lokaltrafik and Länstrafiken Norrbotten). The 10-ticket includes the option of being able to travel on suburban public transport at your chosen destinations (e.g. if you selected the route from Örnsköldsvik to Östersund, the card is also valid on Örnsköldsvik and Östersund suburban public transport).

Activation period (first journey): within 180 days from the date of purchase.

Validity period: 365 days.

Group travel: it is not possible to use multiple tickets at the same time in order to travel as a group.

May be lent: No.

May be sent/gifted to another person: Yes, if the ticket has not been activated.

Företagskort [Company Card] (will be available digitally via the app at a later date)

Companies and organisations can apply for a Company Card from Din Tur. Read more at http://www.dintur.se/navigation/foretag.

Färdtjänstkort [Special Transport Services Card]

If you have special transport services, you have the right to take a companion/travelling companion on a bus (Din Tur) with you free of charge upon presentation of a special transport services card.

Other tickets valid for travel with Din Tur

SJ Årskort [SJ Yearly Card] with a “Resplus” supplement: You can also travel with Din Tur by purchasing a “Resplus” supplement for your SJ Yearly Card. There is more information available on the SJ website.

X-trafik: Some of X-trafik’s season cards are also valid on urban public transport in Sundsvall. There is more information available on the X-trafik website.

 

Lend a ticket

Some of our tickets may be lent to another person. These tickets may be lent via the Din Tur app. To lend your ticket, you must be logged into the app and the person the ticket is lent to needs to have the Din Tur app installed on their phone. When you have lent the ticket, it is lent up to 04.00 the following day. The ticket will be automatically returned to you at 04.00.

Lending season tickets in return for financial payment is not permitted.

Tickets that may be lent: Periodkort län [County Season Card], Periodkort kommun [Municipality Season Ticket], Periodkort relation [“Relation” Season Card], Härnösandskortet [the Härnösand Card], Flex 10/30, Norrlandsresan 30-dagar [Norrlandsresan 30 days].

Number of friends/family members you can lend the ticket to: 5.

Length of time a friend/family member remains on the list of friends after the last loan: 90 days.

Number of loans: 5 loans per ticket.

Length of time for which the ticket can be lent: until 04.00 the following day.

Gift a ticket:

You can purchase a ticket in the Din Tur app and gift it to another person. You can only gift tickets that have not been activated. If you’ve gifted the ticket to another person, you’ve transferred the ticket and can’t then change your mind. You can’t get a ticket back after you’ve gifted it. The person you’ve gifted the ticket to must have the Din Tur app installed on their phone.

Tickets that can be gifted: Single tickets, 10-tickets, Flex 10/30, Periodbiljett Län [County Season Ticket] , Periodbiljett Kommun [Municipality Season Ticket], Periodbiljett Relation [“Relation” Season Ticket], Härnösandskortet [the Härnösand Card], Sundsvalls barnkort [Sundsvall Children’s Card], Sundsvalls seniorkort [Sundsvall Senior Card] and Norrlandsresans 30-dagars biljett [Norrlandsresan 30-day ticket].

Refund of tickets

The statutory right to withdraw from the purchase does not apply when purchasing tickets for travel. However, there are some exceptions when travelling with Din Tur. A full refund can be obtained for non-activated tickets purchased in the Din Tur app, but no later than 60 days from the moment of purchase. You can obtain a refund for your ticket by clicking on “ångra köp” [withdraw from purchase] on the ticket you purchased in the Din Tur app.

For refunds in the app, the amount will be refunded to the payment method you chose to pay with.

Terms and conditions for other refunds are available at http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/.

Showing tickets

All tickets must be shown when boarding a bus or to a train attendant onboard a train. This applies regardless of whether the ticket is in the Din Tur app, is printed on paper or is linked to a plastic card.

If you are travelling by train on a travel card (a plastic card) on the Njurunda – Sundsvall route (SJ or X-trafik), you need to show a receipt showing how much money is loaded on the travel card.

 

Situations may arise whereby the ticket reader is unable to read cards or tickets. The passenger must then show the ticket to the driver or member of staff on board.

Payment options

The Din Tur app allows you to choose to pay by Swish, debit or credit card or invoice via Klarna. You register the payment method in the app and the payment method is selected at the time of each purchase.

Compensation in the event of delay

If a delay of 20 minutes or more occurs or is feared, you may be entitled to receive compensation for reasonable costs for alternative transport or a fare reduction. Law 2015:953 sets out the rights of public transport passengers with regard to compensation for delay.  The law is based on the length of the route for the vehicle you are travelling on. See dintur.se/sok-ersattning-vid-forsening/ for more information on compensation for delay.

Ticket inspections

Din Tur carries out regular ticket inspections on services. At any time throughout the journey, the passenger must be able to show a valid ticket that can be inspected by machine as well as any additional documents such as ID. The passenger is responsible for finding out which ticket is required for the journey and for activating and validating (scanning) the ticket when boarding. When travelling on a discounted ticket, you must always be able to prove that you are entitled to the discount.

In the event of an inspection, you, the passenger, must show your ticket to the ticket inspector. By law, you may be charged a penalty fare if you are unable to show a valid ticket and any additional documents during a ticket inspection. The penalty fare is SEK 1,500, plus the price of the journey in question.

If you have a ticket in the Din Tur app, you are responsible for ensuring, throughout the journey, that the battery of your mobile phone is sufficiently charged, that you have a working internet connection and that your mobile phone is in a condition that enables machine validation to take place.

User account

If you create an account by registering in the Din Tur app, you agree to these full terms and conditions for use. Please note that you must also confirm that you have read our privacy policy before you use the Din Tur app.

The service is provided through mobile apps for iOS and Android. The service refers to the functions of the Din Tur app that are made available to users who have a user account.

You are provided with the standard version of the service free of charge.

Agreements on entering into the service, such as registration, may not be made by persons under the age of 18 without the approval of a parent or guardian. That approval may be granted by a parent or guardian by linking the app to a payment card or Swish and granting their approval for purchases made for you as a minor at the moment when a payment method is registered.

You are responsible for any service fees charged by your telecom operator for sending or receiving data and/or messages during registration and when using the services.

For a more detailed description of the services within the framework of the user account, see dintur.se.

License

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län grants you, through your acceptance of the terms and conditions for use, a limited, non-exclusive and non-transferable license to install and use the Din Tur app on any mobile device you own or control.

The license may be revoked by Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län if you fail to comply with the terms and conditions.

Your right to use the Din Tur app presupposes that you have personally accepted our terms and conditions for use. Your right to use the Din Tur app ceases if the terms and conditions between you and Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län cease to apply.

All intellectual property rights, such as technical solutions regarding the services, belong to Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län or third parties with which Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län collaborates. Such content includes text, illustrations, graphics, logos, button icons, videos, images, databases, software, source code and similar.

You may only use the intellectual property rights within the framework of the services. The passenger is therefore not entitled to alter the services in any way, copy, adapt, rent out, lend, sell, sublicense or otherwise distribute or transfer the contents of the services.

Availability and blocking of the Service

The service is normally available around the clock, seven days a week. Although Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län endeavours to provide the service without any technical disruption, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is unable to guarantee that the service will always be fully available or that it will work without any faults. If Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län intends to carry out scheduled interruptions in the service due to updates, improvements, maintenance or similar measures, you will be informed of the scheduled interruption or any disruption caused by it.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län also reserves the right to block your access to the service in whole or in part and without prior notice if you are suspected of:

(i) making unauthorised use of another person’s login details;

(ii) allowing another person to use a person’s login details without authorisation;

(iii) using the services in breach of the terms and conditions for use or using or intending to use the service in breach of applicable legislation (for example, fraud, carrying out false purchases, providing false information or similar); or

(iv) using the service in a way that may cause damage to Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län or a third party;

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län also has the right to block your access to the service on the basis of technical security grounds or other grounds if such is considered necessary in order to protect the interests of Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, a third party or other parties.

Assignment

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is entitled to assign its rights and obligations under the terms and conditions for use in whole or in part without your prior consent.

Terms and conditions for travel

When purchasing a ticket, you, the passenger, accept the general terms and conditions for travel with  Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. The terms and conditions for travel are available to read at http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/

Personal data and cookies

It is necessary to collect and process some personal data at the moment when Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län provides tickets and a ticketing system.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is the data controller for the processing of the personal data that you, as a passenger, supply to Din Tur, for example when registering for an account within the framework of the services, or otherwise supply via the services (for example, location services).

More information on how Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län processes your personal data is available at http://www.dintur.se/sa-har-behandlar-vi-dina-personuppgifter/, which you can also read and approve in the app.

Amendment of Terms and Conditions

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län reserves the right to unilaterally carry out amendments and additions to these terms and conditions for use and to services at any time. The changes referred to in this point are approved by you next time you log in to your account. If approval is not granted, your right to use the services ceases. Terms and conditions applicable at any given time are published at http://www.dintur.se/navigation/praktiska-fragor/.

Amendments to terms and conditions due to any law, regulation or decision by a public authority may be announced by Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län with immediate entry into force.

Term of the agreement and notice of termination

Any agreement entered into between you and Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is valid for the duration of the journey or until further notice as long as you are using any of the services.

You can give notice of termination of the agreement for the Din Tur app with immediate effect at any time. Notice of termination is given by complying with the instructions in the service or by e-mail to registrator@dintur.se. If you delete the Din Tur app from your mobile device, tickets and other information will disappear from it and Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is not liable for the loss of any such data.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is entitled to terminate the service immediately and without giving notice in writing if you use the service in breach of the provisions set out in the terms and conditions for use. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is also entitled to give notice of termination of the agreement in accordance with this paragraph if you have not been active in the service for a period of two years, provided that you have not paid for the service for a longer period.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län’s liability and limitations of liability

The services in the Din Tur app are provided “as is” and you are independently responsible for the use of the services and the mobile device, software or other equipment required to enable the services to be used.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län is not responsible for any damage arising from your use of the services in breach of the terms and conditions for use or because you have failed to comply with the specific terms and conditions established by the software store.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län gives no guarantees relating to the services and their contents or functions and nor is it liable under any circumstances for any technical problems that may arise at third parties due, for example, to problems with internet access, technical problems at payment service providers, technical problems with the passenger’s mobile device or similar.

Contradictory terms and conditions

If there are any terms and conditions in the terms and conditions for use of the Din Tur app and the terms and conditions for travel that contradict what is stated in other information channels, the contents of the terms and conditions for use and the terms and conditions for travel take precedence as far as interpretation is concerned.

Disputes

Any disputes arising from these terms and conditions must be settled in accordance with Swedish law and before a Swedish general court.

In the event of any dispute with a private individual, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län complies with the recommendations of the National Board for Consumer Complaints (ARN).

Contact

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Din Tur

Box 143

841 22 Ånge

Telephone no.: 0771-100 110

E-mail: kundservice@dintur.se

Website: http://www.dintur.se

Corporate ID no. 222000-2923

Norrlandslänen

The “Din Tur” app can be used for travel in Jämtland County, Västernorrland County, Västerbotten and Norrbotten and on urban public transport in Umeå, Luleå and Skellefteå. Some tickets are also valid for travel on Norrtåg. For travel across county borders, the journey itself may be the responsibility of the other regional transport authority.

Länstrafiken Jämtland

0771 – 100 110

www.ltr.se

info@ltr.se

Ta Bussen & Ultra (Västerbotten)

0771 – 100 110

www.tabussen.nu

brev@tabussen.nu

Länstrafiken Norrbotten

0771 – 100110

ltnbd.se

lanstrafiken@ltnbd.se

Norrtåg

0771 – 444111

norrtag.se