Trafikinformation

Här kan du se våra aktuella trafikstörningar och trafikförändringar.

Västra vägen stängs av när trafikverket gör förberedelser för att bygga en ny järnvägsanslutning, ett så kallat triangelspår, i Bergsåker.

Gäller måndag 24 juni 2019 till söndag 14 juli 2019

Linje 28 och 30 kan inte trafikera följande hållplatser:
Västermalms skola
Kyrkogården
Granlo centrum
Högomsvägen
Bergsåkers IP
Vi hänvisar istället till hållplatsen Bergsåker Travbanevägen.
Västra vägen stängs av när trafikverket gör förberedelser för att bygga en ny järnvägsanslutning, ett så kallat triangelspår, i Bergsåker.

Gäller måndag 24 juni 2019 till söndag 14 juli 2019

• Linje 1 kommer att ha första och sista hållplats vikingen i Granlo och trafikerar inte Bergsåker.
• En ersättningsbuss med linjenummer 111 kommer att trafikera Bergsåker-Granloholm och ansluter till busslinje 3 (Granloholm-Navet-Sidsjön) på hållplats Strömstadsvägen.
• Hållplats Bergsåkers IP kommer inte trafikeras under perioden. Vi hänvisar istället till hållplats vikingen för resa med linje 1 eller till hållplats Travbanevägen för resa med ersättningsbussen och därefter byte till linje 3 på hållplats Strömstadsvägen.
Västra vägen stängs av när trafikverket gör förberedelser för att bygga en ny järnvägsanslutning, ett så kallat triangelspår, i Bergsåker.

Gäller måndag 24 juni 2019 till söndag 14 juli 2019

Linje 132 kan inte trafikera Bergsåkers IP. Vi hänvisar till Selångergården.
Linje 2 tur 20 med avgång 08:25 från Bosvedjevägen till Östra Birsta är försenad 10min
Linje 50 tur 50 med avgång från Ullånger 06:45 mot Härnösand är 10 min försenad
På grund av beläggningsarbete på Berglundavägen under perioden 12 juni - 20 juni kan linje 120 och 636 bli försenad.
Heffners allé (tidigare Heffnersvägen) stängs av på grund av vägarbete. Detta påverkar linje 85 som får ändrad färdväg, vissa delar av linjen körs med ersättningsfordon (taxi eller annan buss), hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats placeras ut. Detta gäller från 10 maj till preliminärt september 2019.

Hur påverkas linje 85 av vägarbetet?
Från Bosvedjan/Sjukhuset till hållplats Broparken eller Norra kajen:
Om du ska till hållplats Broparken eller Norra kajen och kommer från Sjukhuset behöver du byta från bussen till ett ersättningsfordon vid hållplats Verkstadsgatan. Hållplatsen Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta).

Från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet:
Du som reser från hållplats Broparken eller Norra kajen till Navet kommer att få resa med ett ersättningsfordon istället för din ordinarie buss. Hållplats Norra kajen kan inte trafikeras men en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta).

Från Norra kajen mot Sjukhuset/Bosvedjan:
Trafikeras med ordinarie buss men hållplats Norra kajen kan inte trafikeras och en tillfällig hållplats har placerats ut vid Heffners allé, tidigare Heffnersvägen (se karta).
Linje 85
Vägarbete på Juniskärsvägen i Kvissleby från 6 maj. Trafikverket ska förbättra vägens standard genom att gräva ur och byta ut dåliga massor, förbättra diken och lägga ny asfalt mellan Apelvägen och Nylandsvägen. I samband med dessa arbeten kommer även de befintliga farthindren att byggas om. Därför kan vi under vissa perioder inte trafikera Juniskärsvägen i Kvissleby.

Från 6 maj 2019 till preliminärt 20 oktober 2019.

Hur påverkas linje 123?

6 maj-15 juni
Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen.

16 juni-18 augusti
linje 123 leds om via junivägen under hela perioden och trafikerar inte Juniskärsvägen.

19 augusti till preliminärt 20 oktober
Linje 123 kommer köra sin ordinarie linjesträckning via juniskärsvägen mellan klockan 06:30-08:00 och klockan 13:30-16:00. Övrig tid leds linje 123 om via junivägen och trafikerar inte Juniskärsvägen.

Dessa hållplatser kan inte trafikeras de tider bussen leds om vi junivägen:
Körsbärsvägen
Döviksjön
Päronvägen
Krusbärsvägen
Krönängsvägen
Bundsböle Östra
Juniskärsvägen 90
Flintåsen
Infart Ränttorpet

Hänvisning till någon av hållplatserna på Junivägen och Skottsundsvägen. Se karta nedanför denna text.

Vill du läsa mer om vägarbetet?
Läs mer om vägarbetet på sundsvallvaxer.se eller på trafikverket.se.
Karta - ändrad linjesträckning linje 123
Hållplats Kommunhuset, norrgående är indragen tills vidare på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Navet och Bjälkvägen.
Linje 3 i riktning mot Navet kommer inte stanna vid hållplats Västhagen mellan klockan 13:30-16:00. Detta betyder att du inte kan resa med linje 3 till eller från hållplats Västhagen i riktningen mot Navet mellan kl. 13:30-16:00.

Vi hänvisar istället till linje 1 hållplats Västermalm eller linje 3 till en tillfällig hållplats vid fickan utanför Himlabadet samt hållplats Sporthallen.


Anledningen till förändringen är för att öka säkerheten. Detta gäller tills vidare.

På grund av vägarbete på väg E14 kan linje 141 och 191 påverkas av trafikstörningar.
Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 2018-10-01 till 2019-07-05. Broavstängningen påverkar linje 58 och Plusbussen. De två linjerna får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd. Läs mer om vad avstängningen innebär för de olika linjerna på Härnösands kommuns webbplats, se länken nedan.
På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50 samt linje 216.
Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.