Organisation

Förvaltningsorganisation

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (i dagligt tal och ut mot våra resenärer Din Tur) finns på två orter i länet. I Kramfors sitter huvuddelen av tjänstemännen (förbundsdirektör och förvaltningsledning, trafikplanering, IT, information/marknad, ekonomi, HR mm). I Ånge finns vårt kundcenter. Kundcenter hjälper våra resenärer att boka färdtjänst och sjukresor och svarar på frågor kring tidtabeller, biljetter och trafikstörningar. Sammanlagt arbetar omkring 50 personer hos Din Tur.

Kontaktuppgifter till myndighetens ledningsgrupp och övriga personal hittar du här.

Politisk organisation

Enligt lag ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har funnits sedan 2012 och medlemmar är Region Västernorrland och länets sju kommuner. Kommunalförbundet styrs av medlemmarna genom reglerna i förbundsordningen.

Protokoll och kallelser för förbundsdirektionens och arbetsutskottets (t o m 2018) sammanträden finns här.

Planerade sammanträdesdatum 2019

 • 11 januari
 • 22 mars
 • 26 juni
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 13 december

Förbundsdirektionens ledamöter 2019

Förbundsdirektionen består av nio ledamöter och lika många ersättare och är valda av respektive kommunfullmäktige. Region Västernorrland finns representerade med två ledamöter och övriga medlemmar representeras av en ledamot vardera. Samtliga ledamöter är valda till 2022-12-31.

Kontakt med förbundsdirektionens ledamöter kan tas via e-post på adressen registrator@dintur.se. Du kan också skriva vanligt brev till adressen Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Box 114, 872 23 Kramfors. För kontakt via telefon ringer du till vårt kontor i Kramfors på telefon 0612-841 00.

 • Region Västernorrland
  • Ordinarie: Per Wahlberg (M), ordförande
  • Henrik Sendelbach (KD), vice ordförande
  • Ersättare: Sara Nylund (S), Lars-Gunnar Hultin (V)
 • Sundsvalls kommun
  • Ordinarie: Hans Forsberg (C)
  • Ersättare: vakant
 • Ånge kommun
  • Ordinarie: Jan Filipsson (S)
  • Ersättare: Anders Mjärdsjö (M)
 • Timrå kommun
  • Ordinarie: Stefan Dahlin (S)
  • Ersättare: Gunnar Grönberg (S)
 • Härnösands kommun
  • Ordinarie: Knapp Britta Thyr (MP)
  • Ersättare: Christian Wasell (M)
 • Kramfors kommun
  • Ordinarie: Malin Svanholm (S)
  • Ersättare: Jon Björkman (V)
 • Sollefteå kommun
  • Ordinarie: Paul Höglund (C)
  • Ersättare: Curt Noppa  (S)
 • Örnsköldsviks kommun
  • Ordinarie: Mikael Malmén (S)
  • Ersättare: Andreas Jansson (C)