Nu börjar Storbron i Sundsvall byggas om.

I Sundsvall inleds nu omfattande infrastrukturprojekt som kommer att påverka kollektivtrafikens framkomlighet. Ett av dessa projekt är ombyggnationen av Storbron över Selångersån.

Den nuvarande bron är uttjänt och ska rivas och ersättas av en ny. Under byggtiden ersätts den ordinarie bron med en tillfällig bro som beräknas vara klar v.40. Den nya Storbron väntas stå klar år 2020.

Under byggtiden kommer kollektivtrafiken att påverkas och effekten av bygget blir delvis förändrade hållplatslägen på Navet, ändrad linjesträckning, hållplatser som inte kan trafikeras och i viss mån förseningar.

Förändringar som rör kollektivtrafiken

  • Den 20 augusti 2018 stängs Ågatan av och busstrafiken får annan körväg.
  • Från den 20 augusti 2018 körs linje 1 med förändrad tidtabell.
  • Några hållplatslägen på Navet flyttas, se hållplatskarta nedan.
  • Under perioden 20 augusti – 30 september kör bussarna som tidigare trafikerat korsningen Kronolottsvägen/Storgatan – Ågatan – Navet istället via Västra vägen – Kronolottsvägen – Universitetsallén – Norrmalmsgatan – Navet.
  • Från den 1 oktober när den provisoriska bron beräknas vara färdig kommer bussarna mot/från Bergsåker köra Storgatan fram till provisoriska storbron – Norrmalmsgatan – Navet.
  • Linje 201 tur 9 till Västermalms skola får ny sluthållplats Västhagen.
  • Linje 120 får ändrad linjesträckning och nytt hållplatsläge på Navet.
Hållplatser som ej trafikeras från 20/8 (prel till 1/10) Hänvisade hållplatser från 20/8
Ågatan Navet
Rättscentrum Idrottsparken
Västra Allén Sporthallen
Mittuniversitetet Västhagen
Västermalms skola Västhagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat13 aug 2018