Busstrafiken under coronapandemin

Vi finns här för dig som verkligen måste resa. Fundera på om resan med oss verkligen är nödvändig. Gå, cykla eller välj ett annat färdsätt i första hand.

Vår busstrafik körs som vanligt men trots att vi gör det, och sätter in extra bussar, kan trängsel uppstå. Därför är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Tack för att du visar hänsyn och håller avstånd när du reser med oss.

Välkommen att resa med oss – men bara om du måste!

Res bara med oss om du måste

Kan du avstå från att resa med oss och på så sätt lämna plats till någon som verkligen behöver den? Kanske kan du gå, cykla, välja ett annat färdsätt eller arbeta/studera hemifrån?


Håll avstånd

Tack för att du visar hänsyn och håller avstånd när du reser med oss. På busshållplatsen, vid biljettvisering och ombord på bussen. Låt de som kliver av bussen göra det innan du själv går ombord.


Undvik rusningstid

Trots att vi kör full trafik och extra bussar kan trängsel uppstå. Vi har uppdaterat vår trafikinformation och reseplanerare med information om vilka linjer eller avgångar som har risk för trängsel.

Här hittar du vår trafikinformation

Filmen nedan visar hur du hittar information om vilka linjer som det riskerar att uppstå trängsel på.


Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig att också göra det. Tillsammans skapar vi en tryggare resa för de som verkligen behöver ta bussen under coronapandemin.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur du skyddar dig själv och andra.

Kliv på och av bussen genom någon av de bakre dörrarna. Låt personer som ska kliva av bussen göra det innan du kliver ombord. Håll avstånd och visa din biljett för läsaren som flyttats längre bak i bussen.

Eftersom bussarnas främre dörr och området kring föraren är avstängt kan vi inte sälja enkelbiljetter eller ladda reskort ombord på bussen. Du måste fortfarande ha giltig biljett när du reser med oss.

Du måste ha giltig biljett för att resa med oss. Här kan du läsa om vad som gäller för våra olika biljettyper under coronapandemin.


Enkelbiljett, periodkort, skolkort eller reskassa med normalresa (förinställd resa)

Köp din enkelbiljett eller ladda ditt reskort i förväg. Kliv ombord via bussens bakre dörr och visa biljetten för biljettläsaren som flyttats längre bak i bussen.


Företagskort eller udda resa på reskassa

Udda resa innebär att du reser en annan sträcka än den som är inställd på din reskassa.

Såhär gör du för att resa med företagskort eller göra en udda resa:

  • Kliv ombord via bussens bakre dörrar.
  • Vinka till föraren och berätta att du har ett företagskort eller ska göra en udda resa, hur många som ska resa, ålderskategori och var ni ska. (Exempel: Företagskort, 3 vuxna till Sollefteå.)
  • Föraren skapar en biljett och du visar ditt företagskort för biljettläsaren.
  • Biljetten kommer läggas på ditt kort och fungerar för övergång.

Tänk på att vara tydlig med hur många som reser och vilka ålderskategorier de tillhör. Under den rådande situationen kan vi tyvärr inte skriva ut ett kvitto.


SJ årskort med resplustillägg, Sunfleet med resplustillägg, X-trafiks periodkort som gäller hos Din Tur

Kliv ombord via bussens bakre dörrar. Du behöver inte visa din biljett för biljettläsaren men ska ha biljetten med dig under resan.


Här köper du biljetter eller laddar reskort

Du behöver ha en giltig biljett för att resa med oss och vi fortsätter med att ha biljettkontroller. Biljettkontrollanterna kommer dock inte gå ombord på bussen utan kommer att möta dig innan du går ombord på bussen. 

Vid biljettkontrollen får du hålla upp ditt reskort mot den biljettläsare som kontrollanten sträcker fram. Om du har en app-biljett kommer kontrollanten läsa av den på avstånd med hjälp av sin mobiltelefon.

Färdtjänst under coronapandemin

Res inte om du har förkylningssymptom för att undvika att smitta andra.
Vi ber dig att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig själv från att bli sjuk och smitta andra. Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur du skyddar dig själv och andra.


Sjukresor under coronapandemin

Här finns riktlinjer för sjukresor från 1 april 2020 och vad som gäller under coronapandemin.

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Läs mer här (länk till Folkhälsomyndigheten)