Biljettguide

enkelresor i månaden

Sök
Buss
Buss stop

Enkelbiljetter

För dig som inte reser så ofta passar enkelbiljetten perfekt. Du köper den via vår app, hos ett försäljningsställe eller ombord på bussen.

Enkelbiljetten passar dig som inte reser så ofta. Du köper den i vår app, ombord på bussen eller hos något av våra försäljningsställen.

Priset för en enkelbiljett för resa i tätortstrafiken är:

 • Barn och skolungdom 0-19 år: 13 kr.
 • Ungdom 20-25 år: 19 kr.
 • Vuxen 26-65 år: 25 kr.
 • Senior från 65 år: 19 kr.

Priset på övriga resor med enkelbiljett baseras på resans längd.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort

Särskilt subventionerade reskort i olika kommuner

Olika kommuner har infört speciallösningar för alla eller vissa ålderskategorier av sina medborgare. Just nu får du vid sökning här i biljettguiden inte upp dem som alternativ. Det jobbar vi på på att lösa inom kort.

Följande särskilt subventionerade reskort finns:

• Härnösandskortet: Reskortet omfattar alla ålderskategorier och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Härnösands kommun till priset 50 kr.
• Barnkort Härnösands kommun: Reskortet är riktat till barn och ungdom i åldrarna 7-19 år i Härnösands kommun. Kortet är kostnadsfritt och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Härnösands kommun.
• Barnkort Sundsvall: Reskortet gäller för barn och ungdom i åldrarna 0–19 år i Sundsvalls kommun. Kortet kostar 100 kr och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Sundsvalls kommun.
• Barnkort Timrå: Reskortet riktar sig till barn och ungdom i åldrarna 7-19 år i Timrå kommun. Kortet är kostnadsfritt och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Timrå kommun.
• Ungdomskort Örnsköldsviks kommun: Reskortet gäller för barn och ungdom i åldrarna 7– 9 år i Örnsköldsviks kommun. Kortet är kostnadsfritt och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Örnsköldsviks kommun.
• Seniorkort Sundsvalls kommun: Reskortet riktar sig till ålderskategorin 65 år och äldre. Det kostar 100 kr och ger rätt till obegränsat antal resor inom Sundsvalls kommun.

Mer information om de subventionerade reskorten finns på sidan  om biljetter och reskort.

Reskassa

Reskassan ger dig 10 procent rabatt jämfört med att köpa enkelbiljett.

Reskassa är ett reskort som du laddar med valfritt belopp (jämnt hundratal kronor). Reskassa ger dig 10% rabatt jämfört med att köpa enkelbiljett och reser du med buss över länsgränsen ger reskassa 15% rabatt.

Reskassan har inget sista utgångsdatum utan finns kvar på ditt kort till dess att du rest upp den. Reskassa gäller både för resor med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). För resor med tåg gäller dock inga rabatter utan du betalar Norrtågs vanliga ombordpris.

Du gör ett förval till din reskassa på den sträcka som du vanligen brukar resa på (din normalresa). Varje gång du reser med din reskassa dras kostnaden för din normalresa automatiskt.

Utöver att resa din normalresa kan du använda din reskassa för resor på alla sträckor. Säg då till bussföraren eller tågvärden att du vill göra en resa som avviker från din normalresa.
Observera att reskassa inte gäller för övergång mellan buss och tåg eller tåg och buss utan man behöver då köpa en biljett på bussen och en på tåget.

Reskassa passar dig som:
• Reser en och samma sträcka
• Vill ha rabatt men inte reser så ofta

Prislista

Prislista över Din Turs biljetter och reskort

Periodkort Relation

Periodkort Relation passar dig som vill resa obegränsat under 30 dagar på samma sträcka och betala ett fast pris.

Oavsett om du reser inom din kommun eller på en längre sträcka inom Västernorrland kan periodkort Relation passa dig.

Periodkortet är till för dig som vill resa obegränsat under 30 dagar på samma sträcka och betala ett fast pris.

Periodkort Relation passar dig som:

 • reser i tätortstrafik.
 • reser ofta på samma sträcka.
 • vill betala ett fast pris.
 • vill kunna resa både med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg).
 • vill resa med tätortstrafiken på dins valda destinationer.

I Periodkort Relation ingår möjlighet att kunna åka med tätortstrafiken på dina valda destinationer (t ex om du valt resträcka Härnösand till Sundsvall så gäller kortet även i Härnösands och Sundsvalls tätortstrafik.

Kombinera med reskassa

Om du ibland har behov av att göra en resa på en annan sträcka än din vanliga kan du kombinera ditt periodkort Relation med Reskassa. Reskassan kan du då använda på alla resor som ligger utöver din normalresa. Kom ihåg att tala om för bussföraren att du gör en resa på Reskassa istället för på Periodkortet.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort.

Länskortet

Med Länskortet kan du göra obegränsat antal resor över hela länet, på olika sträckor med både Din Tur och Norrtåg.

Länskortet ger möjlighet till obegränsat antal resor över hela Västernorrlands län på olika sträckor både med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg).

Länskortet passar dig som:
• reser ofta och på olika sträckor inom Västernorrlands län.
• vill betala ett fast pris.

Länskortet är giltigt i 30 dagar från och med din första resa och under perioden kan du göra obegränsat antal resor på olika sträckor inom länet. Ett länskort kan inte återlösas.

Kombinera med reskassa

Om du kombinerar ditt Länskort med Reskassa kan du använda kortet även för alla resor över länsgränsen till Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten. Kom bara ihåg att säga till bussföraren eller tågvärden att du ska göra en resa där du kombinerar länskortet med reskassa.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort

Periodkort Norrlandsresan

Med Periodkort Norrlandsresan kan du göra obegränsat antal resor på en och samma sträcka, över länsgränsen till/från Jämtland, Västerbotten och Norrbotten med både Din Tur och Norrtåg.

Med periodkortet Norrlandsresan kan du göra obegränsat antal resor på en och samma sträcka över länsgränsen till eller från Jämtland, Västerbotten och Norrbotten med både buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg).

Norrlandsresan passar dig som:
• reser en och samma sträcka mellan län.
• som vill betala ett fast pris.

Med Norrlandsresan reser du en bestämd sträcka över länsgränsen (till exempel mellan Härnösand och Umeå) och betalar ett fast pris som bestäms utifrån den sträcka du valt. Norrlandsresan gäller både för resor med buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg). Med Norrlandsresan får du också resa med tätortstrafiken inom dina valda destinationspunkter, t ex inom Härnösand och Umeå om du valt den sträckan. Norrlandsresan gäller i 30 dagar från och med din första resa.
Norrlandsresan kan inte återlösas.

Kombinera med Reskassa

Du kan kombinera Norrlandsresan med Reskassa. Då kan du använda reskassa till alla resor du gör som avviker från din valda sträcka. Kom ihåg att tala om för bussföraren eller tågvärden att du vill göra en avvikande resa och betala den med reskassa.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort.

Periodkort Kommun

Med Periodkort Kommun kan du göra obegränsat antal resor inom hela kommunen.

Med Periodkort Kommun kan du resa ett obegränsat antal resor inom hela din kommun.

Kortet passar dig som:

 • reser olika sträckor inom hela kommunen
 • vill betala ett fast pris.

Kortet gäller i trettio dagar från och med din första resa. Under dessa trettio dagar kan du gör ett obegränsat antal resor resor över hela kommunen, på olika sträckor och med både buss (Din Tur) och tåg (Norrtåg).

Observera att priserna på periodkort skiljer mellan olika kommuner.

Kombinera med reskassa

Det går bra att kombinera Periodkort Kommun med reskassa. Då använder du reskassa för alla resor som du gör utanför kommunen. Kom ihåg att tala om för föraren att du vill betala din resa med reskassa.

Psst, det kan finnas billigare alternativ!

Olika kommuner har infört speciallösningar (som bygger på Periodkort Kommun) för alla eller vissa ålderskategorier av sina medborgare. Just nu får du vid sökning här i biljettguiden inte upp dem som alternativ. Det jobbar vi på på att lösa inom kort.

Följande särskilt subventionerade reskort finns:

Härnösandskortet: Kortet omfattar alla ålderskategorier och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Härnösands kommun till priset 50 kr.
Barnkort Härnösand: Reskortet är riktat till barn och ungdom i åldrarna 7-19 år i Härnösands kommun. Kortet är kostnadsfritt och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Härnösands kommun.
Barnkort Sundsvall: Reskortet gäller för barn och ungdom i åldrarna 0–19 år i Sundsvalls kommun. Kortet kostar 100 kr och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Sundsvalls kommun.
Barnkort Timrå: Reskortet riktar sig till barn och ungdom i åldrarna 7-19 år i Timrå kommun. Kortet är kostnadsfritt och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Timrå kommun.
Ungdomskort Örnsköldsviks kommun: Reskortet gäller för barn och ungdom i åldrarna 7– 9 år i Örnsköldsviks kommun. Kortet är kostnadsfritt och ger rätt till obegränsad mängd resor inom Örnsköldsviks kommun.
Seniorkort Sundsvalls kommun: Reskortet riktar sig till ålderskategorin 65 år och äldre. Det kostar 100 kr och ger rätt till obegränsat antal resor inom Sundsvalls kommun.

Mer information om de subventionerade reskorten finns på sidan  om biljetter och reskort.

Priser

Prislista över Din Turs biljetter och reskort.