DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Uppdaterad 21/8: Avstängning på väg 335 Sidensjö-Haffsta från 26/3

Publicerad: 2017-03-29

Från 26/3 2018 kommer väg 335, sträckan Sidensjö – Haffsta stängas för genomfartstrafik. Trafiken leds om via väg 908 samt E4. Väg 335 kommer dock att vara öppen för servicetrafik (bland annat Din Turs busstrafik och skolskjuts) med följande undantag:

  • Från måndag 9/4 2018 till tisdag 21/8 2018 trafikerar inte linje 40 sträckan Sidensjö-Haffsta (Haffstaskolan). Linje 40 leds om via Bjästa. Resenärer på sträckan hänvisas till hållplats Sidensjö vägskäl länsväg 335 eller hållplats Överhörnäs. 
  • Från onsdag 22/8 2018 kommer linje 40 trafikera sträckan Sidensjö-Haffsta igen.

Förseningar kan uppstå under hela perioden.

DelaDela