DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbeten Sundsvall påverkar linje 74

Publicerad: 2018-04-10

Linje 74: Förseningar kan förekomma pga. vägarbete på Alnövägen mellan Rondellen från Alnöbron fram till Kyrkskolan. Arbetet beräknas pågå till oktober 2018.

DelaDela