DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbeten Sundsvall påverkar linje 74

Publicerad: 2018-04-10

Förseningar kan förekomma på linje 74 på grund av vägarbete på Alnövägen mellan Rondellen från Alnöbron fram till Kyrkskolan. Arbetet beräknas pågå till oktober 2018.

DelaDela