DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 120 - begränsad framkomlighet på väg 562

Publicerad: 2018-04-25 Uppdaterad: 2018-06-19

På grund av vägarbete begränsas framkomligheten på väg 562 mellan Klockarberget och Nolby. Endast ett körfält förbi arbetsområdet är öppet och trafiken leds av både lots och trafiksignaler beroende av vilka arbetsmoment som utförs. Detta kan leda till förseningar på linje 120 under perioden.

  • Hpl Klockarberget trafikeras endast i norrgående trafik. Hållplatsen är stängd i södergående körfält t.v.
DelaDela