DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 50 och 202 kan drabbas av förseningar tills vidare

Publicerad: 2018-05-02

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger kan förseningar drabba linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50. Arbetet pågår tills vidare.

DelaDela