DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Monitorer på hpl Halmstadsv och hpl Kungsbackav ur funktion tills vidare

Publicerad: 2018-08-01

Monitorerna på hpl Halmstadsvägen och hpl Kungsbackavägen är ur funktion tills vidare på grund av vägarbete.

DelaDela