DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 124 leds om i Nolby från 12/9

Publicerad: 2018-09-11

Från och med onsdag 12/9 och fram till mitten av december 2018 kommer linje 124 ledas om och få en ny körväg i Nolby på grund av arbete med vattenledningar. Omledningen sker via Lunavägen, Siriusvägen och därefter Karlavägen. På kartan nedan syns den nya körvägen från 12/9 i grönt.

Hållplatser som inte kan trafikeras från 12/9

Hänvisning till hållplats

Kvissleby Siriusvägen västra

Kvissleby Siriusvägen östra

Kvissleby Astravägen Tunavägen

Tillfällig hållplats på Lunavägen 2

Kvissleby Astravägen

Kvissleby Siriusvägen östra

 

Karta över ny körväg. Nya körvägen syns i grönt. Om du läser detta i appen gå in på dintur.se för att ta del av kartan.

DelaDela