DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen får ändrad körväg från 1/10

Publicerad: 2018-09-28
Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 1 oktober 2018 till 5 juli 2019.

Broavstängningen berör tre busslinjer - Linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen. Alla tre får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd.

Linje 58

Går som vanligt fram till rondellen Bondsjöleden/Kaptensgatan. Därifrån går den rakt fram och ut på E4 söderut och sedan som vanligt in på Tullportsgatan. På vägen tillbaka från Hälletorp går linjen sin ordinarie väg.

Konsekvenser: Linjen kommer inte att trafikera hållplats Coop i riktning mot Hälletorp. Resenärer till och från Ankaret får använda hållplats Bondsjöleden.

Här kan du se en karta för Linje 58PDF (pdf, 479 kB)

Centrumlinjen

Går som vanligt till rondellen vid Härnösand Central. Där svänger den höger och kör Stationsgatan och Bondsjöleden till Ankaret. Vid rondellen Bondsjöleden/Kaptensgatan svänger den vänster på Kaptensgatan, tar vänster efter OKQ8 och rundar ICA:s parkering till hållplats Ankaret. Sedan går den samma väg tillbaka till centrum.

Konsekvenser: Linjen trafikerar inte hållplats Härnösand central och hållplatsen vid Pendlarparkeringen. Resande till/från Härnösand Central får använda hållplats Tingshuset. Hållplats Coop tillkommer vid resan mot Ankaret.

Här kan du se en karta för CentrumlinjenPDF (pdf, 479.9 kB)

PlusBussen

Går som vanligt fram till Ådalsvägen där bussen går upp Ådalsvägen i stället för Säbråvägen. Den svänger sedan vänster på Västra Ringvägen och därefter som vanligt igen.

Konsekvenser: Resande till/från Säbråvägen får använda någon av hållplatserna efter Västra Ringvägen.

Här kan du se en karta för PlusbussenPDF (pdf, 484.8 kB)

 

DelaDela