DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Hållplatser Älandsbro E4 trafikeras ej

Publicerad: 2017-12-01

Alla hållplatser längs E4 i Älandsbro dirigeras om till Hållplats Älandsbro centrum som finns efter Nässlandsvägen.  Detta gäller all trafik i området. Även linje 90 och 50. 

DelaDela