DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Förseningar på linje 90 kan uppstå 17/5 p.g.a. vägarbete i Älandsbro

Publicerad: 2018-05-17
Förseningar på linje 90 kan uppstå 17/5 p.g.a. vägarbete i Älandsbro

På grund av vägarbete i Älandsbro (Beläggningsarbete) kan linje 90 bli försenad under torsdagen 17/5.

DelaDela