DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Förändringar linje 39 och 41 söndagstrafik

Publicerad: 2017-12-21

Från den 7 januari 2018 sker förändringar i tidtabellerna för linje 39 Sollefteå-Ramsele-Hoting (på turnummer 072) och 41 Sollefteå-Näsåker, Junsele (på turnummer 71). Förändringen gäller trafiken på söndagar och innebär att trafiken tidigareläggs med 5 minuter.

DelaDela