DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Extraturer linje 120 sommaren 2018

Publicerad: 2018-06-20

De insatta extraturerna på linje 120 (sommaren 2018) som går upp till sjukhuset kommer från 21/6 att trafikera hållplatsläge D på Sundsvalls busstation.

DelaDela