DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

21/7 kan inte hållplatserna Scherdins och Trängschakten Rv 90 trafikeras

Publicerad: 2018-06-15
Vägavstängning i Sollefteå i samband med Forsmotrampet 21/7

På Kungsgatan mellan väg 335 och Järnvägsgatan får fordon inte köras mellan kl. 09:00-17:00 lördag 21/7. Detta innebär att linje 40 till och från Örnsköldsvik istället körs via Ångermannabron och inte kan trafikera hållplatserna Scherdins och Trängschakten Rv 90 denna dag.

DelaDela