DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 85 trafikerar inte hållplatserna Förrådsgatan och Lagergatan på Heffnersvägen från 8 oktober

Publicerad: 2018-10-05

Från måndag 8/10 kan linje 85 inte trafikera Heffnersvägen och hållplatserna Förrådsgatan och Lagergatan. Detta beror på att Heffnersvägen stängs av för ombyggnation. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet 2018/2019.

Vi hänvisar till en ny hållplats som kommer heta Broparken och ligger i korsningen Lagergatan/Industrigatan. Hållplatsen är utmärkt med en rektangel på nedan karta. Under bron finns en gångväg till Willys.

Karta över tillfällig hållplats

Tillfällig hållplats Broparken

DelaDela