DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Anslagstavla

Publicerad: 2017-12-05
Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. Lagen omfattar även kommunalförbund.


Anslagstavlan ska vara webbaserad,väl synlig och vara lätt att hitta. Därför är den placerad på vår webbplats startsida och har en avvikande färg. Placeringen och utseendet har den också eftersom det inte får finnas någon risk för sammanblandning med annan information på webbplatsen.

Innehåll

Innehållet på den här sidan är under uppbyggnad men inom kort kommer du t ex att hitta information om följande här:

  • tillkännagivande av kommande sammanträden
  • tillkännagivande om justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas

Politiska sammanträden

Här hittar du information om och protokoll från sammanträden i vår förbundsdirektion och vårt arbetsutskott.

Protokoll förbundets revisorer

Protokoll 2018-09-17

DelaDela
DelaDela