DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Framtidens resande, vad tycker du?

Publicerad: 2018-07-09 Uppdaterad: 2018-07-11

Foto av två unga tjejer i ett tågI ett stort samarbete* genomförs en resenärsundersökning utförd av IUS Innovation. Vi behöver veta hur personer i området ser på sitt framtida resande i kollektivtrafiken för att kunna tillmötesgå era önskemål.

Undersökning består av 10 frågor, och beräknas totalt ta 3-5 minuter att besvara.

Här startar du undersökningen

Tack för att du delar med dig av dina åsikter och bidrar till framtidens resande!

*I samarbetet ingår: Länstrafiken Norrbotten, Länstrafiken Västerbotten, Länstrafiken Jämtland, Ultra Umeå Lokaltrafik, Norrbottens Norrtåg, Din tur, Skellefteå buss, Luleå lokaltrafik.DelaDela
DelaDela