DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Busstrafiken under O-ringen 22-27/7

Publicerad: 2018-06-29

Orienteringstävlingen O-ringen genomförs under perioden 22-27 juli i Örnsköldsvik. Tävlingen väntas innebära att ungefär 25000 personer kommer att besöka stan.

Den stora mängden människor i rörelse och var tävlingsetapperna är förlagda kommer att påverka kollektivtrafiken.

Information om förändringar i kollektivtrafiken under tävlingsdagarna finns här.

DelaDela
DelaDela