DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Registrering av reskort

Publicerad: 2013-03-12 Uppdaterad: 2013-03-25

När du registrerar ditt reskort lagras dina personuppgifter (detta för att vi ska kunna spärra förlorade kort mm). Vi följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL), som finns för att skydda din integritet. Ett fåtal personer med särskild behörighet och tystnadsplikt har tillgång till denna information.

Om ni vill avregistrera er som kund så kontaktar ni kundservice på 0771-100 110.

Det är viktigt att uppgifter som reskortsnr, namn och adress fylls i korrekt. Detta för att vi ska kunna spärra och skicka ett nytt kort vid borttappat kort.
* Dessa uppgifter är obligatoriska.
DelaDela