DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Anpassa webbplatsens utseende

Publicerad: 2013-03-27
Du kan själv välja hur du vill att innehållet på dintur.se ska presenteras. Du kan till exempel ändra textstorlek, typsnitt eller färger.

Större eller mindre text

På en dator med Windows fungerar dessa kommandon i de flesta webbläsare:

  • Större text: Ctrl + +
  • Mindre text: Ctrl + -
  • Återställ: Ctrl + 0

På en Mac-dator använder du tangenten Cmd  istället för Ctrl, med samma kombinationer.

Färger, radavstånd, typsnitt

Dessa anpassningar kan du göra i webbläsarens meny för inställningar. Var den sitter beror på vilken läsare du använder.

I Windows finns fler inställningar under Kontrollpanelen > Utseende och personalisering.

I Mac OS finns fler inställningar under Apple-menyn > Systeminställningar > Hjälpmedel.

Talande webb

Du kan också lyssna på dintur.se. Innehållet blir då uppläst med programmet Talande webb.

DelaDela
DelaDela