Trafikinformation

Vägarbete: linje 50

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Vägarbete: linje 202

18 Sep, 2017 - 30 Sep, 2019

På grund av vägarbete mellan Docksta och Ullånger finns risk för förseningar på linje 50 och linje 202 som ansluter till linje 50. Övergångar till tätortstrafiken i Örnparken kan inte garanteras. Arbetet pågår tills vidare.

Ändrad linjesträckning: linje 123, linje 126

21 Aug, 2018 - 30 Apr, 2019

Till preliminärt 2019-04-30 stängs järnvägsviadukten på Mjösundsvägen i Njurundabommen av i samband med att en ny dubbelspårig järnvägsbro byggs. Under perioden kan inte linje 123 och 126 trafikera ordinarie hållplats Njurunda Församlingsgård utan får en tillfällig start- och slutplats. Detta gäller med undantag 19-21 mars då linje 126 trafikerar Njurunda församlingsgård. Den tillfälliga start- och sluthållplatsen ligger öster om viadukten ca 300 m från den ordinarie hållplatsen vid Njurunda församlingsgård. För dig som byter buss mellan linjerna 120 och 123/126 innebär den en promenad från/till den tillfälliga hållplatsen på ca 300 meter. För att säkerställa att du hinner med bytet vill vi att du meddelar föraren när du kliver på linje 120 att du ska resa vidare med linje 123/126. Linje 123/126 kommer att avgå 2 min efter sin ordinarie avgångstid från den tillfälliga hållplatsen.

Vägarbete: linje 124

11 Sep, 2018 - 30 Mar, 2019

På grund av arbete med vattenledningar i Nolby ersätts linje 124 med taxi. Arbetet pågår preliminärt till februari/mars 2019

Tillfälligt indragen hållplats: linje 191, linje 192

28 Jan, 2019 - 28 Apr, 2019

Hållplats Ljungaverk kiosken flyttas från 2018-01-28 till Ljungaparken. Hållplatsen kommer att flyttas tillbaka till centrum efter färdigställande av hållplats vid planen vid Folkets Hus.

Karta över hållplats Ljungaverk och ny hållplats vid Folkets Park

Ändrad linjesträckning: linje 58, linje 25 Centrumlinjen, PlusBussen

1 Okt, 2018 - 5 Jul, 2019

Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 2018-10-01 till 2019-07-05. Broavstängningen påverkar tre busslinjer: linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen. De tre linjerna får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd. Läs mer om vad avstängningen innebär för de olika linjerna på Härnösands kommuns webbplats, se länken nedan.

Vägarbete: linje 141, linje 191

21 Jan, 2019 - 6 Feb, 2020

På grund av vägarbete på väg E14 kan linje 141 och 191 påverkas av trafikstörningar.

Linje 3: Tillfälligt indragen hållplats

8 Feb, 2019 - 8 Jul, 2019

Linje 3 i riktning mot Navet kommer inte stanna vid hållplats Västhagen mellan klockan 13:30-16:00. Detta betyder att du inte kan resa med linje 3 till eller från hållplats Västhagen i riktningen mot Navet mellan kl. 13:30-16:00. Vi hänvisar istället till linje 1 hållplats Västermalm eller linje 3 till en tillfällig hållplats vid fickan utanför Himlabadet samt hållplats Sporthallen. Anledningen till förändringen är för att öka säkerheten. Detta gäller tills vidare.

Tillfälligt indragen hållplats Kommunhuset

21 Feb, 2019 - 31 Mar, 2019

Hållplats Kommunhuset, norrgående är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Närmaste hållplats är Navet och Bjälkvägen.

Tillfälligt indragna hållplatser: Linje 129

25 Mar, 2019 - 28 Mar, 2019

Ängomsvägen med hållplatserna Njurundabommen Åmon, Njurundabommen Rågvägen, Njurundabommen Majsvägen och Njurundabommen Risvägen kan inte trafikeras från onsdag 27 mars kl. 08:00 till torsdag den 28 mars kl. 16:00 på grund av arbete med avloppssystem. Två tillfälliga hållplatser placeras ut. En tillfällig hållplats i anslutning till korsningen Ängomsvägen väg 551 och en tillfällig hållplats i anslutning till ishallen vid övergångsstället från Linvägen.

Karta över tillfälliga hållplatser
Sociala medier och branschnyheter