DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Arbetsutskottet

Publicerad: 2013-03-22
Direktionens arbetsutskott består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Arbetsutskottets ledamöter kan nås via de kontaktuppgifter som anges vid respektive ledamot men kan även nås via Kollektivtrafikmyndighetens officiella kanaler som presenteras nedan.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Box 114

872 23 Kramfors

registrator@dintur.se

+46612-841 00


Ordinarie


Folke Nyström (MP)

Vice ordförande

folke47@gmail.com


Malin Svanholm (S)

malin.svanholm@kramfors.se


Leif Nilsson (S)

leif.nilsson@sundsvall.se


Anna-Karin Sjölund (S)

anna-karin.sjolund@rvn.se


Birgitta Widerberg (C)

birgitta@widerberg.se


Jonny Lundin (C)

jonny.lundin@centerpartiet.se


Roger Boork (KD)

roger.boork@kristdemokraterna.se


Ersättare


Stefan Dalin (S)

stefan.dalin@timra.se


Åsa Sjödén (S)

asa.sjoden@solleftea.se


Sara Nylund (S)

sara.nylund@harnosand.se


Lars-Gunnar Hultin (V)

lars-gunnar.hultin@telia.com


Bengt Sörlin (M)

bengt.sorlin@solleftea.se


Christian Wasell (M)

christian.wasell@harnosand.se


 Paul Höglund (C)

paul@familjenhoglund.se


 

 

 

 

DelaDela
DelaDela