DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägavstängning påverkar linje 123 från 14/5

Publicerad: 2018-05-09

Från 14/5 stängs en del av junivägen av (sträckan juniskärskorsningen till korsningen mot nylandsvägen) och omleds via nylandsvägen.

Följande hållplatser är avstängda från 14/5:

  • Juniskär Bodviksfjärden
  • Bodviken
  • Juni Bodviken
  • Juni

Vi hänvisar till någon av dessa hållplatser:

  • Nylandsvägen
  • Juniskärkorsningen
DelaDela