DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägavstängning på väg 335 Sidensjö-Haffsta 3 april-21 december

Publicerad: 2017-03-29

Under perioden 3 april – 21 december kommer väg 335, sträckan Sidensjö – Haffsta stängas för genomfartstrafik. Trafiken leds om via väg 908 samt E4.

Väg 335 kommer dock att vara öppen för servicetrafik (busstrafik och skolskjuts). Undantag kan förekomma och meddelas då via dintur.se, Din Turs app och anslag i buss/hållplatser. 

Förseningar kan uppstå under hela perioden.

Vid frågor kontakta Din Turs kundservice på 0771 100 110.

DelaDela