DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

UPPDATERAD 25/8: Vägavstängning på väg 335 Sidensjö-Haffsta 3 april-21 december

Publicerad: 2017-03-29

Under perioden 3 april – 21 december kommer väg 335, sträckan Sidensjö – Haffsta stängas för genomfartstrafik. Trafiken leds om via väg 908 samt E4. Väg 335 kommer dock att vara öppen för servicetrafik (busstrafik och skolskjuts).

Undantag:
Från onsdag 30 augusti tills vidare trafikerar inte linje 40 sträckan Sidensjö-Haffsta (Haffstaskolan). Linje 40 leds om via Bjästa. Resenärer på sträckan hänvisas till hållplats Sidensjö vägskäl LV 335 eller hållplats Överhörnäs.

Förseningar kan uppstå under hela perioden.

Vid frågor kontakta Din Turs kundservice på 0771 100 110.

DelaDela