DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

UPPDATERAD 12/12: Vägavstängning på väg 335 Sidensjö-Haffsta 3 april-19 januari

Publicerad: 2017-03-29

Under perioden 3 april 2017 – 19 januari 2018 kommer väg 335, sträckan Sidensjö – Haffsta stängas för genomfartstrafik. Trafiken leds om via väg 908 samt E4. Väg 335 kommer dock att vara öppen för servicetrafik (busstrafik och skolskjuts).

Undantag:
Från onsdag 30 augusti till 9 december 2017 trafikerar inte linje 40 sträckan Sidensjö-Haffsta (Haffstaskolan). Linje 40 leds om via Bjästa. Resenärer på sträckan hänvisas till hållplats Sidensjö vägskäl LV 335 eller hållplats Överhörnäs.

Förseningar kan uppstå under hela perioden.

Hållplatserna på sträckan Sidensjö-Haffsta snöröjs inte.
Stå på en lämplig plats så att bussföraren ser dig (inte i backkrön eller kurva). Ge ett tydligt tecken att du vill resa med bussen. Vi vill se mer av dig - kom ihåg reflexen!

Vid frågor kontakta Din Turs kundservice på 0771 100 110.

DelaDela