DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

UPPDATERAD 15/8: Vägavstängning på väg 335 Sidensjö-Haffsta 3 april-21 december

Publicerad: 2017-03-29

Under perioden 3 april – 21 december kommer väg 335, sträckan Sidensjö – Haffsta stängas för genomfartstrafik. Trafiken leds om via väg 908 samt E4. Väg 335 kommer dock att vara öppen för servicetrafik (busstrafik och skolskjuts).

Undantag:

  • Från torsdag 1 juni till 16 augusti trafikerar inte linje 40 sträckan Sidensjö-Haffsta (Haffstaskolan). Linje 40 leds om via Bjästa. Resenärer på sträckan hänvisas till hållplats Sidensjö vägskäl LV 335 eller hållplats Överhörnäs.

    Från 17 augusti trafikerar linje 40 sträckan Sidensjö-Haffsta igen.

Förseningar kan uppstå under hela perioden.

Vid frågor kontakta Din Turs kundservice på 0771 100 110.

DelaDela