DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbeten Sundsvall påverkar linje 1 och 74

Publicerad: 2018-04-10

Linje 1: Pga. vägarbeten vid korsningen Väderkvarnsbacken kan förseningar förekomma på linje 1. Hållplatsen Mittuniversitet mot Navet är framflyttad cirka 30 meter närmre sidsjövägen. Arbetet beräknas pågå till 20/4.

Linje 74: Förseningar kan förekomma pga. vägarbete på Alnövägen mellan Rondellen från Alnöbron fram till Kyrkskolan. Arbetet beräknas pågå till oktober 2018.

DelaDela