DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 74 - förseningar kan förekomma. Gäller fram till oktober 2018

Publicerad: 2018-04-10

Förseningar kan förekomma på linje 74 på grund av vägarbete på Alnövägen mellan Rondellen från Alnöbron fram till Kyrkskolan. Arbetet beräknas pågå till oktober 2018.

DelaDela