DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbete påverkar linje 633 mellan Stavreviken-Torsboda

Publicerad: 2018-05-09

Från 9/5 finns risk för förseningar för linje 633 pga. vägarbete mellan Stavreviken och Torsboda.

DelaDela