DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbete påverkar linje 120 fram till 6 juli

Publicerad: 2018-04-25

I slutet av april och fram till 6 juli begränsas framkomligheten på väg 562, mellan Klockarberget och Nolby. Det blir ett körfält förbi arbetsområdet och kommer att ledas av både lots och trafiksignaler beroende av vilka arbetsmoment som utförs. Detta kan leda till förseningar på linje 120 under perioden.

DelaDela