DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbete längs väg 87 och 331

Publicerad: 2018-07-05
P.g.a. vägarbete bl.a. mellan Sörgraninge och Märrviken i båda riktningarna så kan vi inte garantera att körtiderna, enligt turlistan, för linje 331 kan hållas. Detta innebär att under perioden för vägarbetet kommer inte resor med linje 331 att vara möjliga att köpa via ResPlus. Detta då vi inte kan garantera att byten till annan trafik kommer att fungera. Turerna kommer att avgå enligt turlista men kan alltså komma att bli försenade till ankomstort beroende på vägarbetets omfattning.
DelaDela