DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Vägarbete Österforse – Örbäck väg 87

Publicerad: 2017-05-12

Trafikverket har påbörjat ett vägarbete mellan Österforse och Örbäck, som beräknas vara klart den 6 juli 2017. Arbetet innebär bl a fräsning och asfaltläggning.

Under fräsning och asfaltsbeläggning kommer trafiken regleras med trafikljus och lots. Under övrig tid används lastbil för varning till trafikanter.

Pga vägarbetet kommer förseningar i busstrafiken att uppstå och de busslinjer som direkt berörs är 39, 40 och 331.

Har du frågor vänligen vänd dig till Din Tur kundcenter tel 0771-100 110

DelaDela