DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Trafikinformation Älandsbro vecka 43-46

Publicerad: 2018-10-19 Uppdaterad: 2018-11-05

Norr och södergående busstrafik i Älandsbro kommer att gå in Nässlandsvägen v.43-46 pga. färdigställande av hållplats. 

Om du reser från Älandsbro under denna period använd hållplats Älandsbro centrum på Nässlandsvägen.

DelaDela