DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Från 10/9 kan linje 58 i Härnösand inte trafikera hållplatsen Strengbergsgatan 28

Publicerad: 2018-09-11

Från måndag 10/9 till prel. slutet av november 2018 kan linje 58 inte trafikera hållplatsen Strengbergsgatan 28 pga vägarbete på Strengbergsgatan. Vi hänvisar till hållplats Härnösand Hjortronstigen.

DelaDela