DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 50, 228, 230, 100 (y-buss) - vägarbete på Högakustenbron

Publicerad: 2018-10-24

Trafikverket ska göra reparationsarbeten på Högakustenbron. Från måndag 29 oktober till preliminärt 20 december kommer endast två av fyra körfält att vara öppna för trafik och hastigheten blir nedsatt.

Detta kan innebära förseningar för linje 50, 228, 230 och 100 (y-buss).

DelaDela