DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 42, 43, 402, 408, 412, 413: Åsvägen stängd för busstrafik från 6/12 till 14/12

Publicerad: 2018-11-29

Risk för förseningar
Från 1 oktober till preliminärt september 2019 är det vägarbete på Åsvägen i Örnsköldsvik. Risk för förseningar på linje 42, 43, 402, 408, 412 och 413.

Åsvägen stängd för busstrafik mellan torsdag 6/12 till fredag 14/12 2018
Från 6 december till 14 december kommer Åsvägen att vara stängd för busstrafik. Nedan finns information om hur busslinjerna kommer ledas om.

Linje 402


Hållplatser som inte trafikeras 6/12-14/12

Hänvisning till hållplats

Kamgatan

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta

Kurvgränd

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta

Västerås

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta

Västeråsvägen

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta eller Prosten Holms väg

Måndagsvägen

Prosten Holms väg

Onsdagsvägen

Prosten Holms väg

Nordhemsvägen

Prosten Holms väg

Översjäla

Prosten Holms väg

 

En tillfällig hållplats placeras ut på Själevadsgatan, se karta för linje 402 nedan eller klicka på denna text.


Linje 408


Hållplatser som inte trafikeras 6/12-14/12

Hänvisning till hållplats

Kamgatan

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta nedan

Kurvgränd

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta nedan

Västerås

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta nedan

Västeråsvägen

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan eller hållplats Nordhemsvägen, se karta nedan

Måndagsvägen

Hållplats Nordhemsvägen, se karta nedan

Onsdagsvägen

Hållplats Nordhemsvägen, se karta nedan

En tillfällig hållplats placeras ut på Själevadsgatan. Se kartan för linje 408 nedan eller klicka på denna text.


 

Linje 42, 43, 412, 413


Hållplatser som inte trafikeras 6/12-14/12

Hänvisning till hållplats

Kamgatan

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta nedan

Kurvgränd

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta nedan

Västerås

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan, se karta nedan

Västeråsvägen

Tillfällig hållplats på Själevadsgatan eller Sedelvägen, se karta nedan

Måndagsvägen

Tillfällig hållplats på Sedelvägen, se karta nedan

Onsdagsvägen

Tillfällig hållplats på Sedelvägen, se karta nedan

Översjäla

Linjer som går till/från Måle kommer trafikera hållplatsen. Övriga linjer/turer hänvisas till en tillfällig hållplats på Sedelvägen.

Tillfälliga hållplatser placeras ut på Själevadsgatan och Sedelvägen. Se karta för linje 42, 43, 412, 413 nedan eller klicka på denna text.


De turer som går via Måle på linje 42 och 412 går ordinarie linjesträckning, men byten/övergångar mellan linjer som brukar ske på hållplats Översjäla sker istället på Sedelvägen. Se karta ovan.

De turer som går via Åsvägen kommer att gå E4:an på sträckan mellan Ås – Själevad /Sedelvägen.

-        Från centrum går turerna via Hampnäsvägen till Själevad /Sedelvägen.

-        Till centrum går turerna från Sedelvägen via Prästsundsvägen/ Brogatan ut till E4.

Avgångstider från den tillfälliga hållplatsen Sedelvägen kommer att vara samma som ordinarie avgångstider från hållplats Översjäla för alla landsbyggdslinjer.

DelaDela