DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 409 - trafikerar inte Frejgatan mellan 27/9-26/10

Publicerad: 2018-09-24

På grund av arbete med vattenledningar kan linje 409 Lunne - Bodum - Centrum/Nolaskolan inte trafikera Frejgatan mellan 27/9 till 26/10. Bussen kommer istället att köras via Andra långgatan där två tillfälliga hållplatser kommer placeras. Se karta nedan.

Hållplatser som inte kan trafikeras:
Örnsköldsvik Frejgatan
Örnsköldsvik 3:e Tvärgatan
Örnsköldsvik Folkets Park

Karta över tillfällig linjesträckning, tillfälliga hållplatser och avstängda hållplatser:

DelaDela