DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 40 - risk för försening

Publicerad: 2018-05-16

Samtliga turer på linje 40 riskerar försening på grund av vägarbete mellan Stugun och Östersund. Vi ber om förståelse för eventuella förseningar.

DelaDela