DinTur.se

DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 25, Centrumlinjen i Härnösand får annan färdväg 9/8 – 8/9

Publicerad: 2018-08-08

Linje 25, Centrumlinjen i Härnösand får annan färdväg 9/8 – 8/9. Hållplatser som inte trafikeras under perioden är Torget och Simhallen, alternativ hållplats blir Härnösands centrum

DelaDela