DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 212, 214, 215 kör en annan väg från 3 september pga. trafikförbud på bro i Nyland

Publicerad: 2018-08-29

Bron över järnvägen på Viaduktsgatan i Nyland får trafikförbud för fordon över 3,5 ton vilket innebär att busslinjerna 212, 214 och 215 som normalt trafikerar bron leds om via Nylandsgatan – Borgargatan till/från Nyland ICA. Vi kommer kunna trafikera de ordinarie hållplatserna som finns i tidtabellen trots omledningen.

Se karta nedan eller klicka här. (Om du läser detta i Din Turs app, vänligen gå in på dintur.se för att se kartan).

Nyland

DelaDela