DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 2 (Birsta) får förändrad körväg lördagar och söndagar mellan 12:00-17:00 fram till 30 december

Publicerad: 2018-11-20

Under julhandeln är det mer trafik än vanligt i Birsta. För att skapa en bra tidhållning för bussarna under julhandeln får linje 2 förändrad färdväg lördagar och söndagar fram till 30/12. Detta gäller inte på julafton eller juldagen.

Såhär kommer bussen trafikera Birsta city under perioden:

DelaDela