DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 2 (Birsta) får förändrad färdväg lördagar-söndagar mellan 12:00-17:00 fram till 23/12

Publicerad: 2017-11-27

Linje 2 (Birsta) får förändrad färdväg lördagar och söndagar mellan 12:00-17:00 fram till 23/12.

Under julhandeln är det mer trafik än vanligt i Birsta. För att skapa en bra tidhållning för bussarna under julhandeln får linje 2 förändrad färdväg lördagar och söndagar fram till 23/12.  

Såhär kommer bussen trafikera Birsta city under perioden:

Birsta L2

DelaDela