DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 124 ersätts med taxi från 23/10

Publicerad: 2018-09-11

Linje 124 Kvissleby-Nolby-Kvissleby ersätts med taxi pga. arbete med vattenledningar I Nolby. till preliminärt feb-mars 2019.

Hållplatser som inte kan trafikeras    Hänvisning till
Siriusvägen Västra Astravägen
Siriusvägen Östra Karlavägen
DelaDela