DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Förändringar på linje 120 från måndag 20/8

Publicerad: 2018-08-16

I Sundsvall inleds nu omfattande infrastrukturprojekt som kommer att påverka kollektivtrafikens framkomlighet. Några av dessa projekt är ombyggnationen av Navet och Storbron över Selångersån. 

Under byggtiden på Navet och Storbron kommer kollektivtrafiken att påverkas och effekten av bygget blir delvis förändrade hållplatslägen på Navet, ändrad linjesträckning, hållplatser som inte kan trafikeras och i viss mån förseningar.

För linje 120 innebär detta att hållplatsen från Navet blir från nya hållplatslägena A och G på Bankgatan samt att linje 120 inte kommer trafikera hållplatserna Trädgårdsgatan och Tullgatan pga. ändrad linjesträckning.

För dig som i vanliga fall reser med linje 120 till eller från hållplats Trädgårdsgatan eller Tullgatan hänvisar vi till/från Navet antingen via promenad eller med busslinje 3-4.

Nedan finns hållplatskarta och bild över ny linjesträckning. Om du läser detta i Din Turs app ber vi dig gå in på dintur.se för att ta del av hållplatskartan och linjesträckningen.

Hållplatskarta Navet:

Ny linjesträckning:
Nya linjesträckningen för linje 120 blir från Bankgatan läge A/G – Sjögatan – Landsvägsallén och därefter vänster in på Landsvägsallén vid korsningen Köpmangatan och sedan ordinarie färdväg. Se bild nedan.

DelaDela