DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Linje 120 - förändringar från 20/8

Publicerad: 2018-08-16

Under byggtiden på Navet kommer kollektivtrafiken att påverkas och effekten av bygget blir delvis förändrade hållplatslägen på Navet, ändrad linjesträckning, hållplatser som inte kan trafikeras och i viss mån förseningar.

För linje 120 innebär detta att hållplatsen från Navet blir från nya hållplatslägena A och G på Bankgatan samt att linje 120 inte kommer trafikera hållplatserna Trädgårdsgatan och Tullgatan pga. ändrad linjesträckning.

För dig som i vanliga fall reser med linje 120 till eller från hållplats Trädgårdsgatan eller Tullgatan hänvisar vi till/från Navet antingen via promenad eller med busslinje 3-4.

Nedan finns hållplatskarta och bild över ny linjesträckning. Om du läser detta i Din Turs app ber vi dig gå in på dintur.se för att ta del av hållplatskartan och linjesträckningen.

Hållplatskarta Navet:

Ny linjesträckning:
Nya linjesträckningen för linje 120 blir från Bankgatan läge A/G – Sjögatan – Landsvägsallén och därefter vänster in på Landsvägsallén vid korsningen Köpmangatan och sedan ordinarie färdväg. Se bild nedan.

DelaDela