DinTur.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Sök

  • Res inom länet

  • Res i hela Sverige

Hpl Alliero flyttas 30 meter från 160523 och ca 1 år framåt

Publicerad: 2016-05-18

Hållplats Alliero på Ludvigsbergsvägen i Sundsvall kommer att flyttas ca 30 meter från 160523 och cirka ett år framåt på grund av uppförande av ny byggnad.

DelaDela